کدام اسلام؟ اصلا اینها اسلام است؟

کدام اسلام؟ اصلا اینها اسلام است؟بارزترین شاخصه ی حرکت انبیا دعوت به توحید و مبارزه با طاغوت بوده است، اما از دیرباز و خصوصا بعد از معصومین و در عصر غیبت قرائت های مختلفی از توحید و طاغوت وجود داشته و دارد، توحید و طاغوتی که در همین جامعه ی جهانی مسلمانان وجود دارد مختلف است، مثلا توحید و طاغوتی که جریان متحجر سلفی و وهابیت از آن دم می زنند چیزی جز تروریست های القاعده و داعش را به ارمغان نخواهد آورد که فقط خون و خون ریزی و کشتار از آن صادر می شود، و بسیار جالب اینکه این جریان های به ظاهر اسلامی با بزرگترین دشمنان اسلام که همان جریان صهیونیستی اسرائیلی و آمریکایی می باشد کاری ندارند چرا که قوام و حیات خود را در همدستی با آنان می بینند، و یا توحید و طاغوتی که بعضی از به اصطلاح مسلمانان منور الفکر که کافه و مسجد را کنار هم می خواهند و هیچ موضعی در قبال ظلم طاغوتیان نمی گیرند .

Comments

  1. تو تهران ازدست غرب زده ها آسایش ندارین تو قم هم از دست متحجرین خدا هر دو رو ………. بکنه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.