🔹 چند سالی است که از دوگانه مذهبی و غیر مذهبی، حزب اللهی و غیر حزب اللهی عبور کرده و به دوگانه انقلابی و غیر انقلابی رسیده‌ایم و انقلابی بودن و نبودن معیار و شاخص سنجش افراد در تعیین عیار کفایت برای اقتدا، پیروی و یا حداقل تایید و حمایت‌ها شده است.

🔸 با دیدن قرائت‌های مختلف از انقلابی‌گری بر خود لازم دیدم در این خصوص تأملی کرده که به اختصار به عرض می‌رسانم و ممنون خواهم شد که از نظراتِ خود بنده را نیز مستفیض بفرمایید تا چراغی بر سر راه نگارنده روشن گردد و مانع گمراهی شود.