۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انتخابات 1400» ثبت شده است

خطر توطئه در انتخابات 1400

انتخابات 1400 و خطر دو توطئه‌ پیچیده حقیقی و مجازی!

بایکوت و تعطیلی جلسات و تجمعات در فضای حقیقیِ تحت اختیار مردم با عملیات کرونایی!

گسترش فعالیت‌های مشکوک در فضای مجازیِ تحت سلطه دشمن با ولنگاری مهندسی شده!

کسی که هنگام یاری ولی خود خواب باشد با لگد دشمن بیدار خواهد شد!

انتخابات 1400 چالش غربگرایان

هشدار؛ الغریق یتشبث بکل حشیش!

غرب و غربگرایان به این خطر التفات پیدا کرده‌اند که ناکارآمدیشان برای مردم رو شده و اگر نتوانند در قدرت بمانند به قهقرا خواهند رفت.

لذا برای انتخابات 1400 راهبرد "دیگی که برای ما نجوشد سر سگ در آن بجوشد" را دستور کار خود گذاشته‌ و انتحار خواهند کرد.