پاسخ یک شبهه مغالطه آمیز

برخی افراد با ژست طلبکارانه مدام می‌پرسند که جمهوری اسلامی در این چهل سال چکار کرده است!؟ و همواره وضعیت امروز جمهوری اسلامی را با اوضاع کنونی برخی کشورهای غربی مقایسه می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که جمهوری اسلامی نه تنها کاری نکرده بلکه موجب عقب افتادگی مردم و کشور نیز شده است!

روش‌های غلط نتایج صحیح و کامل در پی ندارد!

نوعی جمود و تصلّب و اعوجاج در حوزۀ روش تحقیق، مقاله نویسی و نگارش پایان‌نامه، از متد پوزیتیویستی در برخی اساتید رسوب کرده است.

این جمود و تصلب و اعوجاج منبعث از متد غربی یکی از موانع جدی آزاد اندیشی، خلاقیت، ایده‌پردازی و ابتکار در پژوهشگران جوان می‌باشد.

فرآیند استحاله و تغییر ارزش‌ها در غرب!

رفتارهای فاسد را ابتدا گفتند کـه؛

این‌ کارها گناه نیست بلکه جرم است!
بعد گفتند جرم نیست بلکه تخلف است!
بعد گفتند تخلف نیست بلکه بیماری است!
بعد گفتند بیماری نیست بلکه دگرباشی است!
بعد گفتند دگرباشی نیست بـلـکـه ارزش اسـت!

استحاله، خطری جـدی، پنهان و نـرم است!

ما درگیر مــو و چشم‌ها درگیر ...انـد!

به نظر می‌رسد در مسئله مقابله با بی عفتی آنقدر بر روی حجاب سـر متمرکز شدیم که از حجاب سایر نقاط بدن غفلت صورت گرفته است!

بررسی‌های کارشناسی تأیید می‌کنند که اکثریت غالب مردان به موی زنان توجه ویژه‌ای نمی‌کنند بلکه سایر نقاط نمایان شده اولویت دارند!

فرماندهی رئیسی بر لشکر روحانی!

حدود سه هزار پست کلیدی در قوۀ مجریه وجود دارد که جناب روحانی در دورۀ خودش اکثریت غالب آنها را به اشغال همفکران سیاسی خود درآورد.

آقای رئیس جمهور! صرفاً با تغییر وزیر و استاندار و... کار درست نمی‌شود! این لشکر از شما فرمان نخواهد بـرد... هر چقدر می‌خواهید فریاد بزنید.

داد و بیداد مردم و دادستانی شما!

دادستان یا مدعی العموم باید در صورت جریحه‌دار شدن اذهان یا تضییع حقوق عمومی به نیابت از همۀ مردم جهت احقاق حق آنها اقامۀ دعوا ‌کند.

عدم اهتمام جدی برخی دادستان‌ها به انجام وظایف قانونی خود موجب تشویش افکار عمومی، پایمال شدن حقوق مردم و هرج و مرج شده است.