تأسف، تأمل، اعتراض

در این روزها که مردم مظلوم فلسطین توسط رژیم غاصب اسرائیل سلاخی می‌شوند، هر روز شاهد اعتراضات مردم اقصی نقاط جهان به این جنایت‌ها هستیم

اما در کشور خودمان شاهد اقدام اعتراضی قابل توجهی نیستیم! این مسئله، یکی از نتایج تخریب 8 ساله گفتمان مقاومت توسط دولت و سکوت محافظه‌کاران است

این رحم اجاره‌ای آبستن روحانی است!

تصور و تحلیل غالب نخبگان و توده مردم در خصوص سرنوشت دولت بعدی این است که این دولت آینده یعنی دولت سیزدهم قطعاً دولتی غیر از دولت آقای روحانی و دولت‌های نزدیک به آن مانند دولت‌های هاشمی و خاتمی خواهد بود.

رفوزه شدگان آزمون انسانیت و شرف

داعشیان آمریکایی در افغانستان کودک کشی می‌کند... افراد، گروه‌ها و رسانه‌های آمریکا پرست داخلی سکوت!

اگر یک دهم این اتفاق برای چشم آبی‌های اروپایی افتاده بود، الان شاهد سوگواری و نوحه سرایی غربزدگان بودیم.

به راستی علّت این برخورد دوگانه چیست؟

روز قدس 1400 یک روز آتش به اختیار پر نکته!

سوال؛ مردم چرا در راهپیمایی روز قدس شرکت می‌کنند و آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف و نابودی اسرائیل را زنده نگه می‌دارند؟ آیا در جمهوری اسلامی قانونی داریم که مردم را ملزم یا مجبور به شرکت در راهپیمایی روز قدس کرده باشد!؟ آیا از طرف حکومت

اولین پرسش ما؟

آقایان بزرگواری که در کاندیداتوری برای ریاست جمهوری 1400 گوی سبقت از یکدیگر می‌ربایید.

ابتدای راه دولت بعد یک درّه به عمق 8 سال و یک زمین سوخته به مساحت 8 سال است!

بفرمایید با درّه‌ و زمین سوخته‌ای که 8 سال است غربگرایان مشغول حفر و ایجاد آن هستند چه خواهید کرد؟