خطر توطئه در انتخابات 1400

انتخابات 1400 و خطر دو توطئه‌ پیچیده حقیقی و مجازی!

بایکوت و تعطیلی جلسات و تجمعات در فضای حقیقیِ تحت اختیار مردم با عملیات کرونایی!

گسترش فعالیت‌های مشکوک در فضای مجازیِ تحت سلطه دشمن با ولنگاری مهندسی شده!

کسی که هنگام یاری ولی خود خواب باشد با لگد دشمن بیدار خواهد شد!

چالش حضور در فضای مجازی

فضای مجازی مثل فضای حقیقی منطقه اَمن و مسکونی و منطقه جنگی و مین گذاری شده دارد.

حضور فعالانه همه افراد در منطقه اَمن نه تنها اشکالی ندارد بلکه خوب هم هست.

اما حضور در منطقه جنگی صرفاً برای افراد و گروه‌های آموزش دیده مجاز و حتی واجب است.

بسیاری از پلتفرم‌های خارجی منطقه جنگی هستند!

مسئله رای دادن تحقیقی است یا تقلیدی؟

پرسشی مهم و بنیادین؛ آیا مسائل سیاسی مانند اصول دین تحقیقی هستند و باید خود افراد در آنها با تحقیق و بررسی به نتیجه و تصمیم گیری برسند و یا مانند فروع دین می‌توان در آنها از نظر متخصصین تقلید و تبعیت کرد؟

انتخابات 1400 چالش غربگرایان

هشدار؛ الغریق یتشبث بکل حشیش!

غرب و غربگرایان به این خطر التفات پیدا کرده‌اند که ناکارآمدیشان برای مردم رو شده و اگر نتوانند در قدرت بمانند به قهقرا خواهند رفت.

لذا برای انتخابات 1400 راهبرد "دیگی که برای ما نجوشد سر سگ در آن بجوشد" را دستور کار خود گذاشته‌ و انتحار خواهند کرد.

جمهوری اسلامی در پایان تاریخ و انسان واپسین

انقلاب اسلامی قبل از اینکه یک انقلاب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره باشد، اولاً و بالذات یک انقلاب معرفتی است. این انقلاب معرفتی ابتدا با نفی سکولاریسم یعنی نفیِ مکفی دانستن عقل تجربیِ ماتریالیستی برای تکامل و سعادت بشر