جمهوری اسلامی در این 45 سال چکار کرده است!؟

اولاً: کارهای بسیاری کرده که حتی دشمنان خود را نیز به تحسین و تمجید واداشته است که با مختصر جستجویی در فضای مجازی می‌توانید از آنها مطلع شوید چون در این نوشته می‌خواهیم به سایر ابعاد این پرسش بپردازیم...

اُمّ المصائب!

گام اول در ادارۀ کشور به شیوۀ اسلامی فهم منطق اسلام در توصیف مسائل و پدیده‌ها می‌باشد تا تجویزهای اسلامی را درک نموده و به آن ملتزم باشیم.

مهم‌ترین مانع در این مسیر دستگاه معرفتی معیوبی است که در علوم انسانی غیر اسلامی و غرب‌زده، معیار توصیف و تجویز مسئولین قرار گرفته است.

خـط و خطا!

برای قضاوت صحیح، اشراف به کلام لازم، لکن توجه به ما قال بدون توجه به من قال گاهی رهزن می‌شود!

نکند مواجههٔ ما با اشتباه مؤمنین همانند مواجههٔ با اغلاط منافقین باشد! اولی خطا و دومی خط است!

برخورد یکسان با اشتباه مؤمنین و اغلاط منافقین به اسم حریت و فراجناحی بودن، بی بصیرتی است.

روزگـارِ قـدس

با تدبیر امامین انقلاب اسلامی ما از روز قدس به روزگار قدس رسیده‌ایم! روزگاری که در آن آرمان قدس شریف قسیم النار و الجنۀ عصر شده است.

آرمانی توحیدی که نافی طواغیت و جدا کنندۀ حق از باطل بوده و با عدالت گستری و ظلم ستیزی پاکان را از فاسدان جدا و منافقین را رسوا نموده!

ایـن بـار بـایـد فـرق بـکـنـد! وگـرنـه...

می‌دانیم و می‌دانند که نبرد قدیمی، تمام عیار و همه جانبه‌ای بین ایران به عنوان علمدار عدالت و آزادی و آمریکا به عنوان پرچمدار ظلم و استکبار همواره در جریان بوده که مدتی است تقابل نیابتی آن وارد مرحلۀ جدیدی شده است و همچنین طبیعی است که بخش‌هایی از این نبرد آشکار و قسمت‌هایی نیز به صورت پنهانی در جریان باشد تا جایی که گاهی نه آنها برخی ضربات خود را آشکار(رسانه‌ای) می‌کنند و نه ما برخی ضربات خود را آشکار می‌کنیم لکن باید در مقابل صراحت دشمنان در حمله و عدم نگرانی از تبعات آن، قاطعیتی صریح داشته باشیم. البته در کنار عملیات آشکار و قاطع نظامی علیه دشمنان خارجی برای اینکه حساب کار دستشان بیاید و فکر غلط‌های اضافه نکنند باید عملیات رسانه‌ای دقیق و گسترده جهت خنثی کردن شبهه و تردید افکنی غربزده‌های داخلی نیز داشته باشیم تا مردم را نترسانند و پازل دشمنان را تکمیل نکنند.

تأثیر نام بر نگاه!

صد البته که کلام امیر بیان فصیح و بلیغ است لکن مبادا نام این کتاب شریف که ناظر بر فرم کلام امام است ما را از محتوای کلام او غافل کند.

اگر بنا باشد ناظر بر محتوای کلام امیرالمؤمنین علی(ع) نامی برای کتاب شریف نهج البلاغه انتخاب شود قطعا آن نام نهج السیاسه خواهد بود...