برچسب: ترور

نبرد مدرن؛ بیوتروریست و نسل کشی بیولوژیکی

نبرد مدرن؛ بیوتروریست و نسل کشی بیولوژیکی

چند وقت اخیر بسیاری از رسانه ها مباحثی اعم از خبر و گزارش، تحقیق و تحلیل های گوناگون پیرامون موضوعی با محوریت تررو بیولوژیکی مطرح کردند که واکنش های بسیاری را چه از طرف مسئولین و چه افکار عمومی در بر داشت است؛ در چند دهۀ اخیر افراد بسیاری هدف ترور بیولوژیکی و یا نسل […]