۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تقوا» ثبت شده است

تبیین جهاد تبیین

همانگونه که حرف حق بر قلب شنوندگانی که شکم‌هایشان از مال حرام پر شده تأثیر نمی‌گذارد، سخن گویندگانی هم که از رانت و بودجه‌های غلط تغذیه می‌کنند بی أثر است.
علم و منطق، حکمت و استدلال یک بال جهاد تبیین هستند بال دیگر جهاد تبیین ورع و تقوا و حریّت و شرافت است، لذا اگر تبیین‌گر فاقد آنها باشد تبیینش بی اثر می‌گردد.

نکته‌ی جلیلی

نگاه بنده به آقای جلیلی صرفا به عنوان یک نامزد اصلح در انتخابات نیست، بلکه ایشان را یک کارشناس سیاسی بصیر و با تقوا می‌دانم و معتقدم در فضای اهم و مهم اگر شرایط و اقتضاء مصلحت واقعی نظام و انقلاب این باشد که ایشان به نفع آقای رئیسی کنار برورند این کار را خواهند کرد.