۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جبهه بندی» ثبت شده است

پرتو شاهچراغ روشن کنندۀ جبهه بندی‌ها است

دشمنان اسلام در یک عملیات همه جانبۀ خصوصاً رسانه‌ای، حماسۀ اربعین پارسال را با فتنۀ دسیسه گونۀ مهسا اندکی تحت الشعاع قرار دادند.

امسال نیز هرچه به حماسۀ اربعین نزدیک‌تر شویم تحرکات کفار و مشرکین و منافقین بیشتر خواهد شد لذا باید شدیداً آماده و هوشیار باشیم.

استاندارد دوگانه یا چی...!؟

جنابِ اپوزیسیون، وقتی که رسانه‌های رسمی تصویر خانم‌های بدحجاب را در مراسمات و برنامه‌های ارزشی پوشش می‌دهند نشانه استاندارد دوگانه این رسانه‌ها نیست، بلکه می‌خواهند به امثال تو بفهمانند که این خانم‌های بدحجاب که مدام شما آنان را به خاطر بدحجابیشان ضد دین و نظام جلوه می‌دهید و به نفع خودتان مصادره می‌کنید، اصلاً هم طرف شما نیستند و اتفاقاً طرف دین و نظامشان هستند...

آب نطلبیدۀ مسموم!

 گاهی برخی پیشنهادهای شغلی، کاری و غیره بیش از اینکه فرصت خدمت باشند، بیشتر شبیه لقمه‌هایی هستند که قرار است خفه‌ات کنند!

به قول شاعر؛ آب طلب نکرده همیشه مراد نیست / گاهی بهانه‌ای است که قربانی‌ات کنند.

مجاهدی که جبهه بندی را نشناسد، همواره بازی می‌خورد.