۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حاکمیت» ثبت شده است

جهان‌های موازی سیاست

در عالم سیاست و حکمرانی دو جهان موازی داریم؛ جهان خارجی و واقعیت بیرونی، جهان ذهنی و افکار عمومی...

موفقیت یا عدم موفقیت دنیوی یک سیاستمدار و یا یک دولت، برآیندی از خروجی مجموع این دو جهان است لذا به هر دلیلی اگر نتواند در یکی از این دو جهان موفق شود دیر یا زود امر و عرصه را به دیگران واگذار خواهد کرد.

محاکمه مفسد = کاهش فساد

مردم همواره خواستار محاکمه و مجازات مفسدین هستند فقط مطالبه نخبگان و اقدام انقلابی مسئولین را کم داریم!

اگر روحانی و بانیان وضع موجود محاکمه و مجازات نشوند شاهد تعمیق شکاف بین مردم و حاکمیت خواهیم بود.

محاکمه روحانی مجازات یک تفکر و جریان خسارت‌بار است.