۲۴۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حسین کاوه» ثبت شده است

بـَــــد مکـانی!

 نوع پوشش فرد در حریم خصوصی به خودش مربوط است اما وقتی که در جامعه و اماکن عمومی حضور دارد دیگر یک امر شخصی و خصوصی نیست.

لذا جنبۀ دیگر تذکر به بـَدحجاب‌ها ناظر به بـَدحجابی آنها نیست بلکه ناظر به بـَـد مکانی آنها است چون مکان عمومی را با خصوصی اشتباه گرفته‌اند.

زلزله در خـُلـق و خــوی!

خسارات زلزلۀ شهرستان خوی کجا و خسارات زلزله‌های پیاپی در خُلق مردم ایران کجا؟ کاش همانگونه که اولی را درک می‌کنیم دومی را نیز درک بکنیم.

براندازان، غربگرایان، مزدوران و برخی سلبریتی‌ها در بستر گسل‌های فضای ولنگار مجازی همواره مشغول ایجاد زلزله‌های پیاپی در خُلق مردم هستند.

تعرف الاشیاء باضدادها

یکی از راه‌های شناخت چیزها، تأمل در خصوص اضداد آنها است لذا وقتی در خصوص چیزی ابهام داریم خوب است اندکی به اضداد آن بیندیشیم.

گاهی کافی است اندکی به نظریات و عملکرد دشمنان جمهوری اسلامی بیشتر دقت کنیم تا بیش از پیش به حقانیت جمهوری اسلامی پی ببریم.

أیـــن تذهبون!


آقایان دولت و مجلس! ما عملکرد شما را نه با دولت تزویر و مجلس یأس بلکه با آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌سنجیم لذا مطالبه و نقد جدّی داریم.

آبرو و اعتباری که انقلابیون و پابرهنگان پیاله پیاله برای شما جمع کردند برخی از وزراء و نمایندگان فرغون فرغون در حال دور ریختن آن هستند.

فوکوس در هالیوود

تمدن غرب به خاطر بحران هویت و فقدان قهرمان واقعی در دنیای خود، همواره در سینمای هالیوود دست به خلق قهرمان‌های خیالی می‌زند.

انسان غربی هم چون در میان نوع بشر، هیولاتر از قماش خودش سراغ ندارد لذا در خلق ضدّ قهرمان نیز دست به خلق هیولاهای ماورائی می‌زند.