۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رسانه‌های غربی» ثبت شده است

حمله انتحاری و ترور رسانه‌ای

رسانه‌ها به مثابه چشم و گوش افکار عمومی هستند لذا اختلال و انحراف در آنها موجب اختلال و انحراف در افکار عمومی است.

به چشم و گوش‌هایی که 56 شهید و حدود 200 زخمی انفجار نماز جمعه پیشاور را ندیدند و صدای انفجارش را نشنیدند اعتماد نکنید.

بایکوت جنایت پیشاور در رسانه‌های غربی آن روی سکه حمله انتحاری است.

سیل زیبای اروپایی

غرب زدگی ریشه در حقارت درونی افراد و جهل به وقایع بیرون دارد، لذا حتی اگر جهل فرد نسبت به وقایع بیرونی برطرف شود، تا وقتی حقارت درونی پابرجاست، او باز مرعوب و شیفته غرب خواهد ماند.

رسانه‌های غربی در کنار تبلیغات اغواگرانه، روی این حقارت حساب ویژه باز کرده‌اند.