۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روحانی» ثبت شده است

فرماندهی رئیسی بر لشکر روحانی!

حدود سه هزار پست کلیدی در قوۀ مجریه وجود دارد که جناب روحانی در دورۀ خودش اکثریت غالب آنها را به اشغال همفکران سیاسی خود درآورد.

آقای رئیس جمهور! صرفاً با تغییر وزیر و استاندار و... کار درست نمی‌شود! این لشکر از شما فرمان نخواهد بـرد... هر چقدر می‌خواهید فریاد بزنید.

لطفاً از دشمن یــاد بگیرید!

توی این دنیا فقط حدود یک میلیارد و خورده‌ای مسلمان داریم که فقط حدود سیصد میلیونش شیعه هستند که فقط حدود چهارصد هزارشون روحانی هستند که فقط حدود دویست هزارشون توی حوزه‌های ایران هستند اون وقت برخی گلوگاه‌های رسانه‌ای این کانون حساس رو دادن دست یک عده کم سواد بدون تخصص!

آخر الدّواء الکیّ

هتاکی اخیر موسوی و لجن پراکنی‌های گاه و بیگاه خاتمی و روحانی و امثالهم به خاطر وقاحت و بی شرفی آنان است.

البته ناگفته نماند که انفعال مدعیان انقلابیگری در برخورد با این خائنین و فقدان قاطعیت مسئولین مربوطه در اجرای عدالت و قانون، بستر ساز این جسارت‌ها و هتاکی‌ها است.
چارۀ کار برخی دُمل‌های چرکی فقط داغ کردن آنها است...

انصاف و انتقاد...

ای کسانی که 8 سال بر ویرانگری روحانی و غربگرایان چشم فرو بستید و دَم نزدید و حتی حمایت هم کردید!

لطفاً 1 سال هم که شده دندان روی جگر بگذارید، آقای رئیسی و دولتش مشغول آواربرداری آن 8 سال هستند.

از آقای رئیسی هم خواهشمندیم که تا دیر نشده بانیان وضع موجود و رانتی‌ها را از قطار دولت خود پیاده کنند.

پاشنه‌ها را محکم بکشید، فساد هنوز نمرده است!

روحانی از روی صحنه سیاست به پشت صحنه آن خواهد رفت؛ مگر با پایان ریاست هاشمی و خاتمی خسارات آنها پایان یافت؟

روحانی به ظاهر می‌رود اما راهش ادامه دارد؛ بذر فسادی که این غربگرایان در حوزه‌های مختلف کاشته‌اند، چند سال بعد ثمر خواهد داد.