۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فتنه» ثبت شده است

کـارگـران مشـغول کـارنـد...

جریانات غیر انقلابی و غرب‌زدۀ داخل کشور وقتی که بر مسند قدرت تکیه می‌زنند آشکارا خسارت می‌آفرینند و وقتی که در قدرت نیستند جـور دیگر!

در کنار مقابله با کجروی‌ بـرخـی اصولگرایان، مراقب محافل دسیسه آلود و فتنه خیز نیروهای کارگزاران، اصلاحات و اعتدالیون خصوصاً در قم باشید.

چراغ مِـــه شکن

حقّ و حقیقت اگر با شجاعت و صراحت و صدای رسا بیان نشود و برعکس با ترس و کنایه و صدای خفته بیان گردد مخاطب را در حق بودن سخن به شک و تردید می‌اندازد!

برخی از مسئولین و انقلابی‌ها و غیره به گونه‌ای‌ و با لحنی از جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند که انگار ریگی به کفش نظام هست! و گویا ما در صدد توجیه و ماله کشی هستیم!

در فضای مِـه آلود فتنه، صراحت، چراغ مِـه شکن است...

وقتی قاطع نباشیم!

حملۀ تروریستی شاهچراغ شیراز به خوبی نشان داد که کوچکترین اغماض، تسامح و کوتاهی مسئولین در برخورد قاطع با کسانی که امنیت مردم و کشور را در فضای مجازی و حقیقی به بازی گرفته‌اند، مساوی است با ریخته شدن خون و خون و خون بی گناهان...

آقایان! لطفاً به اندازه‌ای که دشمنان و منافقین در حمله قاطع هستند، شما هم در مقابله قاطع باشید.

من اعتراض دارم

من معترض هستم و از مسئولین محترم مطالبه دارم که با آمران و عاملان و همچنین تهییج کنندگان و شایعه پراکنان اغتشاشات برخورد جدی و قاطعی صورت بگیرد.

انگار نه انگار که در یک مدت کوتاه ده‌ها نفر به شهادت رسیده یا کشته شده‌اند...! مابقی خسارت‌ها بماند...

مسئولین محترم! وقتی فتنه روشن و دست دشمن پیدا و مردم آگاه شده‌اند دیگر جای مسامحه نیست چونکه آشوبگران جری‌تر شده و مردم بی اعتماد می‌گردند.

ثمرات پنهان فتنه‌ها‌!

فتنه برای انقلاب و انقلابیون همانند غربال است، غربالی که مجاهدینِ مخلص را از منافقین و نخاله‌ها جدا می‌کند.
در فتنه‌ها از ملامتِ ملامت کنندگان نهراسیم چرا که این ملامت‌ها همانند سوهانی ‌هستند که ما را صیقل می‌دهند.
فتنه همانند قیچی هرس است لذا حریف تنۀ تنومند انقلاب نمی‌گردد، فقط شاخه‌های خشک و بی‌بَر را قطع می‌کند.
البته آشکار شدن همۀ ثمرات فوق مشروط بر ولایتمداری، مقاومت و صبر، شجاعت و بصیرت و جهادِ تبیین است...