۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محافظه کاری» ثبت شده است

دو پیام مهم فولاد مبارکه

پروندۀ فولاد مبارکه دو پیام داشت؛ اولی برای معاندین بود مبنی بر اینکه، ما در نظام جمهوری اسلامی فساد سیستمی نداریم که اگر داشتیم این فساد افشا نمی‌شد! و اما دومین پیام برای ساکتین و غافلین از وجود فساد جدی در برخی از زیر‌سیستم‌های مختلف اعم از اقتصادی و غیره است که امیدواریم متوجه شوند که مفسدین تا چه اندازه نفوذ کرده و ریشه دوانده‌اند و دست از توجیه برداشته و اقدامی کنند.

مَقَر یا مَمَر، مسئله این است!

برخی تا وقتی که گرسنه‌اند عدالتخواه هستند! لذا همینکه سر سفره می‌رسند، به واسطه لقمه‌های چرب و نرم و پیاپی دیگر صدایشان درنمی‌آید!

لذا برخی عدالتخواهی را مَقرَ خوبی نمی‌دانند، بلکه آن را صرفاً مَمَر خوبی می‌دانند جهت رسیدن به اهداف و منافع شخصی و جناحی و غیره.

پیشنهاد تشکیل کمیته‌ی تحسُّس

وقتی محافظه‌کاری، ظاهرسازی و چاپلوسی تبدیل به رویه‌ای برای ورود به سیستم اداره کشور و استخدام و ترقی ‌شود! نیروهای حزب اللهی و انقلابی واقعی ناگزیر به زیست و فعالیت بیرون از سیستم روی می‌آورند. لذا باید کمیته‌ای ویژه جهت رصد، شناسایی، جذب و به کارگیری نیروهای متعهد و متخصصی که دنبال جاه طلبی نیستند تشکیل شود.

انقلابی‌های کوچه خلوت و محک مدعیان

به جز برخی امنیتی‌ها و... که اقتضاءِ شغلشان است، مواضعِ انقلابی سایرین را در محافل و جلسات خصوصی خیلی جدی نگیرید و باور نکنید....!

کسی انقلابی است که مواضعش علنی، واضح و صریح باشد.

البته جهت تشخیص انقلابی‌های واقعی از انقلابی‌نماها، حتماً مواضع علنی، واضح و صریح آنها را با اقدامات، عملکرد و رویکردشان چک بفرمایید، حتماً...

امام کل هفته

جایگاه امام جمعه یک پست اداری و کارمندی نیست که فقط جمعه‌ها دو رکعت نماز بخواند و موعظه و تقویم خوانی کند.

امام جمعه پدر معنوی شهر، مسئول هدایت مسئولین و مردم و متولی عدالت، احقاق حق و در یک کلمه اقامه دین است.

غربگرایان حریف این جایگاه نشدند اما محافظه‌کاران...!؟