۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محافظه کاری» ثبت شده است

چرخۀ بازتولید اعتراض

مطالبات متحصنین حجاب و عفاف و دفاع از حریم خانواده، شرعی، قانونی و البته بسیار ساده است اما متأسفانه وقتی همین مطالبات شرعی، قانونی و ساده در چرخۀ محافظه‌کاری برخی مسئولین و کارنابلدی برخی مراکز می‌افتد، تبدیل به مسئلۀ لاینحل و گره کوری می‌شود که بعد از کلی هزینۀ مادی و معنوی نهایتاً به بازتولید اعتراض دیگری منجر می‌گردد!!!

کپک جو... گندم ری...!

روی فرشی که تارش اصول‌طلبی و پودش اصلاح‌گرایی است نماز نخوانید و به قالیبافش هم اقتدا نکنید! و تا حقیقت تحریف و اقامۀ عدالت قضا نشده فوراً چفیه‌ای را سجاده و به سیدعلی اقتدا کنید.

گویا برخی بنا دارند که با رفع فیلتر از شیپورهای جنگی دشمن به مواضع مشتری پسند خود ضریب بدهند تا شاید با فروش کپک جو به مردم خودشان گندم ری بخرند!

دو پیام مهم فولاد مبارکه

پروندۀ فولاد مبارکه دو پیام داشت؛ اولی برای معاندین بود مبنی بر اینکه، ما در نظام جمهوری اسلامی فساد سیستمی نداریم که اگر داشتیم این فساد افشا نمی‌شد! و اما دومین پیام برای ساکتین و غافلین از وجود فساد جدی در برخی از زیر‌سیستم‌های مختلف اعم از اقتصادی و غیره است که امیدواریم متوجه شوند که مفسدین تا چه اندازه نفوذ کرده و ریشه دوانده‌اند و دست از توجیه برداشته و اقدامی کنند.

مَقَر یا مَمَر، مسئله این است!

برخی تا وقتی که گرسنه‌اند عدالتخواه هستند! لذا همینکه سر سفره می‌رسند، به واسطه لقمه‌های چرب و نرم و پیاپی دیگر صدایشان درنمی‌آید!

لذا برخی عدالتخواهی را مَقرَ خوبی نمی‌دانند، بلکه آن را صرفاً مَمَر خوبی می‌دانند جهت رسیدن به اهداف و منافع شخصی و جناحی و غیره.

پیشنهاد تشکیل کمیته‌ی تحسُّس

وقتی محافظه‌کاری، ظاهرسازی و چاپلوسی تبدیل به رویه‌ای برای ورود به سیستم اداره کشور و استخدام و ترقی ‌شود! نیروهای حزب اللهی و انقلابی واقعی ناگزیر به زیست و فعالیت بیرون از سیستم روی می‌آورند. لذا باید کمیته‌ای ویژه جهت رصد، شناسایی، جذب و به کارگیری نیروهای متعهد و متخصصی که دنبال جاه طلبی نیستند تشکیل شود.