۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نیروی انسانی» ثبت شده است

توازن منابع و دستاوردها

اواخر سال هموراه مجموعه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی گزارش سالانه می‌دهند و موفقیت‌ها و دستاوردهای خود را گزارش می‌کنند و همین امر مقدمه‌ای برای جذب منابع مادی و حمایت‌ها معنوی در سال آینده می‌شود.
حتماً از آنها سوال کنید که این موفقیت‌ها و دستاوردها را با صرف چه میزان بودجه، نیرو و امکانات کسب کرده‌اند.

شومن‌هایِ دکوری تهدیدی برای نیروهای مجاهد

برخی از مراکز به جای تربیت نیرویِ مؤمنِ مجاهد عملاً به تربیت شومن و ساختِ دکورِ نیرویِ انقلابی و حزب اللهی مشغول هستند.

باور کنید مشکل از نسل جدید نیست، مسئله اینجاست که فاقد شی نمی‌تواند معطی آن باشد.

مجموعه‌ها و مسئولینی که خودشان به اصول و ارزش‌ها پایبند نیستند نمی‌توانند نیروی تراز انقلاب تربیت کنند.

تعریف تشکیلات چیست؟

  • تعریف تشکیلات چیست؟

جواب: تشکیلات مجموعه‌ای انسانی و هماهنگ است که دارای هدف، برنامه و سازوکار مشخصی می‌باشد.