۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اسلام» ثبت شده است

تکلیف گرایی یـــا نتیجه گرایی؟

ما در مسئلۀ تکلیف گرایی یا نتیجه گرایی با یک دوگانه نمایی کاذب مواجهه هستیم! چون حقیقتاً عمل به تکلیف همواره متضمن نتیجۀ درست است...

دوگانه صحیح فی مابین نتیجۀ اُخروی و نتیجۀ دنیوی در جریان است که آن هم با توجه به اصالت نتیجۀ اُخروی، تکلیف گرایی متضمن آن خواهد بود...

ناگفته نماند که؛ توجه به نتیجۀ دنیوی در تکلیف گرایی به شدّت مورد تأکید هست لکن در تعارضش با نتیجۀ اُخروی است که ساقط شده و کنار می‌رود...

دفع افسد به فاسد هم یک تکلیف است لکن تکلیف ثانویه نه تکلیف اولیه! لذا تکلیف اولیه دفع فاسد و افسد با اصلح است! که هرگز نباید رقیق شود...

مظلومیت حجاب و عفاف

مظلوم‌ترین بخش اسلام، کم مدافع‌ترین بخش آن در مقابل حملات دشمنان است! جایی که دفاع از آن سخت‌تر است مدافع کمتری دارد!

اسلام از جایی ضربه می‌خورد که دشمن هزینۀ دفاع از آنجا را حتی در افکار عمومی مؤمنین بالا می‌برد لذا کمتر کسی خود را خرج آنجا می‌کند!

مجموع جــذب و دفــع!

برخی حاضرند تا صبح محشر مدح اسلام و تمجید مؤمنین را بکنند اما حاضر نیستند در ذمّ کفر و تقبیح منافقین موضعی بگیرند و کاری بکنند!

مؤمنِ مملو از اقسام جاذبه و عاری از هرگونه دافعه نه تنها مأمن و ملجأ نیست بلکه دکان دو نبشی است جهت تحمیق و استثمار عوام الناس!

معیار مسلمانی، اسـلام است

بعضی از متدینین و متأسفانه برخی از حوزویان و طیفی از مسئولین مربوطه سواد، شجاعت و هنر بالا کشیدن مردم را ندارند لذا اسلام را پایین می‌آورند!

وظیفۀ اصلی ما اسلامی کردن جامعه است نه عرفی کردن اسلام! متأسفانه برخی به جای اینکه مردم را به اسلام جذب کنند به خودشان جذب می‌کنند!

دُن کیشوت‌های ســایـنـس‌زده

معاندین که به کنار لکن غالب مخالفان علوم انسانی اسلامی بیشتر مخالف برداشت‌های غلط و اشتباه خود از علم و انسان و اسلام هستند تا چیز دیگر!

شبه استدلال‌های آنها در مخالفت و نقد علوم انسانی اسلامی مانند کسی است که می‌خواهد با ترازو ابعاد یک شی و با متر وزن آن را محاسبه کند!