۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امام خمینی» ثبت شده است

پـرتـو حسینی در آیـنـۀ خمینی!

شکوه قیام سید الشهدا به خاطر جاذبه و دافعه، سلم و حرب، ولاء و عداء، حب و بغض، تولی و تبری، رحمت و شدت و... توأمان و در جای خود است.

شکوه انقلاب اسلامی نیز به خاطر معیار قرار دادن گزاره‌های فوق در مواجهه با دوستان و دشمنان خدا است که جلوه‌های آن را در محرم امسال دیدیم.

امید پیروزی بـا ایستادگی در ایمان

رمز پیروزی امام خمینی کبیر بر ابرقدرت‌های دوران و دشمنان خارجی و منافقین داخلی، ایستادگی بر روی ارزش‌های اسلامی بود.

اگر امروز هم ما روی ارزش‌های اسلامی بایستیم و تبیین بکنیم قطعاً پیروزیم وگرنه اشقیا روی جنازۀ ما می‌ایستند و هلهله می‌کنند.

قــــدر جمهوری اسلامی!

دوران خمینی کبیر و خامنه‌ای عزیز مانند شب‌های قدر عصر ما هستند که با جانفشانی بیش از هزار سال مجاهدین شیعه به آنها رسیده‌ایم...

اگر این شب‌های قدر عصر خود را قدر بدانیم آیندۀ اسلام و جهان را رقم خواهیم زد و اگر قدر ندانیم به خسران دنیوی و اخروی مبتلا خواهیم شد.

نـقــطـۀ کـانــونـی تـقــابـل

خمینی کبیر با زنده کردن یاد خدا و اقامۀ دین تمدن ساز الهی ستون اصلی خیمه‌شب‌بازی تمدن و فرهنگ منحط غربی یعنی الحاد را در هم شکست.

دشمنی غربی‌ها و نوکران آنان با جمهوری اسلامی ریشه در تضاد بنیادین و ذاتی و ماهوی دارد لذا هرگز نباید آن را به تعارض منافع مادی تقلیل دهیم.

انقلاب در پرتو ولایت

انقلاب اسلامی نمود بیرونی و تجلّی انقلاب درونی مردم بود، مردمی که با نفَس و منطق الهی امام خمینی کبیر احیا شدند و سامان یافتند و قیام کردند.

اکنون نیز بقا و استمرار و شتاب انقلاب اسلامی متوقف بر این است که ما، قلب و ذهن خود را با نفَس و منطق الهی امام خامنه‌ای عزیز تنظیم کنیم.