۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امام خمینی» ثبت شده است

امام بصیرت و شجاعت

علم و تقوای فردی بدون داشتن بصیرت و شجاعت هرگز به فعلیّت اجتماعی نمی‌رسد، امتداد نمی‌یابد، گفتمان ساز و جریان ساز نمی‌شود و البته پایدار نیز نمی‌ماند.

صفات ویژه‌ای که امام خمینی(ره) را از سایرین متمایز می‌کند بصیرت و شجاعت ایشان بود... وگرنه در عصر ایشان عالم و زاهد و فقیه و عارف و غیره کم نبوده‌اند...

القدس هی المحور

ماجرای فلسطین صرفاً مقابله با اشغالگری یک رژیم جعلی غاصب نیست بلکه مسئله فلسطین لبۀ درگیری جبهه توحید با طواغیت زمان اعم از نظام سلطه و دول مستکبر است.
 لطفاً به بیانات امامین انقلاب اسلامی در خصوص جایگاه  قدس شریف و فلسطین در معادلات آخرالزمان و عقبه و حامیان رژیم جعلی و غاصب اسرائیل بیشتر دقت کنیم.

مشهدِ تیغ و تبیین

امام خمینی کبیر(ره):

«این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون‌ریزی‌ها است.

بریزید خون‌ها را، زندگی ما داوم پیدا می‌کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می‌شود... ما از مرگ نمی‌ترسیم...»

دشمن زمانی دست به ترور مجاهدین مخلص می‌زند که دیگر عاجز و ناتوان شده و حریف منطق و تبیین نمی‌شود.

جمهوریت میراث روح الله است

تلقی عمومی و حتی برخی نخبگان بر این است که امام خمینی کبیر(ره) در حوزه نظام سازی و حکمرانی صرفاً احیاگر اسلامیت آنها بوده‌اند،

در حالی که امام خمینی کبیر(ره) علی رغم احیاء اسلامیت با محوریت ولایت مطلقه فقیه، احیاگر بی بدیل جمهوریت و مشارکت دادن مردم در نظام سازی و حکمرانی نیز هستند،

که متأسفانه کمتر به آن توجه می‌شود.

انقلابِ معرفتیِ اسلامی

انقلاب اسلامی ایران قبل از اینکه یک انقلابِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد یک انقلاب معرفتی است.

امام خمینی کبیر و یاران مجاهد ایشان در روزگاری که آگاهی و اندیشه بشر منحصر در پوزیتیویسم شده بود، بابی از معرفت را به نام وحی الهی گشودند که چراغ راه عقل، سامان بخش تجربه و معیار سنجش شهود بشر شد.