۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بی حجابی» ثبت شده است

ما درگیر مــو و چشم‌ها درگیر ...انـد!

به نظر می‌رسد در مسئله مقابله با بی عفتی آنقدر بر روی حجاب سـر متمرکز شدیم که از حجاب سایر نقاط بدن غفلت صورت گرفته است!

بررسی‌های کارشناسی تأیید می‌کنند که اکثریت غالب مردان به موی زنان توجه ویژه‌ای نمی‌کنند بلکه سایر نقاط نمایان شده اولویت دارند!

بـَــــد مکـانی!

 نوع پوشش فرد در حریم خصوصی به خودش مربوط است اما وقتی که در جامعه و اماکن عمومی حضور دارد دیگر یک امر شخصی و خصوصی نیست.

لذا جنبۀ دیگر تذکر به بـَدحجاب‌ها ناظر به بـَدحجابی آنها نیست بلکه ناظر به بـَـد مکانی آنها است چون مکان عمومی را با خصوصی اشتباه گرفته‌اند.