۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تامل و تحلیل» ثبت شده است

دستگاه محاسباتی بصیرت

همانگونه که عزّت و اقتدار مؤمنین در دستگاه ادراکی طواغیت، تکبر و استبداد معنا و فهم و تفسیر می‌شود، صبر و مدارای مؤمنین نیز ضعف و ترس معنا و تفسیر می‌شود.

لذا باید هوشیار باشیم که معیارهای سنجشِ دستگاه محاسباتی دشمن وارد دستگاه محاسباتی ما نشود، وگرنه در جهت تقویت اراده و تکمیل پازل او قرار می‌گیریم.

بهترین تنظیم‌گر دستگاه محاسباتی رهنمودهای ولی است.

تأملی برای بانوان

همانگونه که برخی آقایان درک درستی از ادراک سمعی بانوان ندارند لذا گاهی حرفی یا لحنی را به کار می‌برند و متوجه نیستند که این حرف و آن لحن چقدر روح و روان بانوان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛

تلقی برخی بانوان محترم نیز این است که ادراک بصری آقایان همانند بانوان است لذا در به معرض دید گذاشتن اندام خود اهمال می‌کنند چون متوجه شدت متأثر شدن آقایان از ناحیۀ چشم و تصویر نیستند.

پیام عاشورا عبرت کربلا.

امام حسین ع توسط کفار به شهادت نرسید بلکه توسط منافقین به شهادت رسید. همچنین سایر اهل بیت!

نفاق همان کفر است منتها پنهان...به همین دلیل است که مردم بیشتر فریب منافقین را می‌خورند تا فریب کفار و دشمنان علنی را.

تأمل بر روی این نکته و تحلیل آن ما را بس...

تأمل و تحلیلی در مصائب حوزه سیاست

در جامعه ما هیچ مسئله و کاری به اندازه مسئله و فعالیت سیاسی مظلوم نیست و غیر حرفه‌ای دنبال نمی‌شود. البته از مردم عادی انتظاری نیست اما از جامعه تحصیل کرده خصوصاً حوزویان و دانشگاهیان انتظار هست، انتظاری که به نظر