۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جمهوری اسلامی» ثبت شده است

قــــدر جمهوری اسلامی!

دوران خمینی کبیر و خامنه‌ای عزیز مانند شب‌های قدر عصر ما هستند که با جانفشانی بیش از هزار سال مجاهدین شیعه به آنها رسیده‌ایم...

اگر این شب‌های قدر عصر خود را قدر بدانیم آیندۀ اسلام و جهان را رقم خواهیم زد و اگر قدر ندانیم به خسران دنیوی و اخروی مبتلا خواهیم شد.

این جمهوری، اسلامی است

مسئولین محترم! این جمهوری بر محور اسلام با کانون ولایت مطلقۀ فقیه تأسیس یافته و تثبیت شده و درخشیده است...

حتی اگر رضایت الهی برایتان اولویت نیست و به دنبال جلب رأی مردم هستید بدانید که اکثریت مردم خواهان اسلام هستند.

لذا کوتاهی در حوزه فرهنگ حجاب و عفاف ابداً پذیرفته نیست.

دکترین انقلابی در رابطه با امثال عربستان!

رابطه داشتن با کشورهای مختلف جهان برای جمهوری اسلامی ایران یک فرصت و امتیاز راهبردی جهت تأمین منافع عالی و هدایت ملّت‌ها است.

منتهای مراتب مسئله اینجا است که از اردوگاه جمهوری اسلامی ایران با گفتمان مالک اشتر برای مذاکره برویم، نـه گفتمان ابوموسی اشعری...!

نـقــطـۀ کـانــونـی تـقــابـل

خمینی کبیر با زنده کردن یاد خدا و اقامۀ دین تمدن ساز الهی ستون اصلی خیمه‌شب‌بازی تمدن و فرهنگ منحط غربی یعنی الحاد را در هم شکست.

دشمنی غربی‌ها و نوکران آنان با جمهوری اسلامی ریشه در تضاد بنیادین و ذاتی و ماهوی دارد لذا هرگز نباید آن را به تعارض منافع مادی تقلیل دهیم.

ضـمـن حـمـایـت، مـنـتـقـدیـم!

وقتی که دشمنان برای مقابله با جمهوری اسلامی بهترین نیروهایشان را به میدان آورده‌اند کـم توجهی به مزیت‌های انقلابی خطای راهبردی است.

آقای رئیس جمهور! خـوبـی شما ضعف تیم‌تان را جبران نمی‌کند لذا تا دیر نشده توان و ظرفیت‌ نیروهای متعهد، متخصص و انقلابی را به کار بگیرید.