اعترافات اخیر فرانسه و آلمان به ایفای نقش در نسل‌کشی‌های کشورهای آفریقایی نامیبیا و رواندا و کشف گور دسته جمعی کودکان بومی در کانادا تنها برگی از کتاب قطور نسل کشی‌های کشورهای مدعی حقوق بشر و آزادی است. نسل کشی‌های