۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حکمرانی اسلامی» ثبت شده است

یـک چالش تمدنی

فهم کُنهِ مقولۀ «زمان» و مسائل و مناسبات مرتبط با آن بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از فهم مقولۀ «مکان» و مسائل و مناسبات مرتبط با آن می‌باشد...

تعطیلی رسمی یک روز آن هم در حکومت و جامعۀ اسلامی را باید در فضا و سطح تمدنی فهم و تحلیل کرد نه در سطح فقه فردی یا مناسبات اقتصادی.

جهاد تبیین کنشی

اساتید انقلابی علوم سیاسی! لطفاً در کنار اهتمام به امور دانشی، کنشگری عملی و رسانه‌ای خویش را افزایش دهید؛ سکولارها، غربگرایان و برخی از سیاسیون با مواضع و عملکرد غـلـط خود مشغول بی اعتماد کردن افکار عمومی و حتی جامعه نخبگانی نسبت به دستاوردهای علمی شما در حوزۀ حکمرانی اسلامی هستند.