۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خمینی کبیر» ثبت شده است

امید پیروزی بـا ایستادگی در ایمان

رمز پیروزی امام خمینی کبیر بر ابرقدرت‌های دوران و دشمنان خارجی و منافقین داخلی، ایستادگی بر روی ارزش‌های اسلامی بود.

اگر امروز هم ما روی ارزش‌های اسلامی بایستیم و تبیین بکنیم قطعاً پیروزیم وگرنه اشقیا روی جنازۀ ما می‌ایستند و هلهله می‌کنند.

قــــدر جمهوری اسلامی!

دوران خمینی کبیر و خامنه‌ای عزیز مانند شب‌های قدر عصر ما هستند که با جانفشانی بیش از هزار سال مجاهدین شیعه به آنها رسیده‌ایم...

اگر این شب‌های قدر عصر خود را قدر بدانیم آیندۀ اسلام و جهان را رقم خواهیم زد و اگر قدر ندانیم به خسران دنیوی و اخروی مبتلا خواهیم شد.

نـقــطـۀ کـانــونـی تـقــابـل

خمینی کبیر با زنده کردن یاد خدا و اقامۀ دین تمدن ساز الهی ستون اصلی خیمه‌شب‌بازی تمدن و فرهنگ منحط غربی یعنی الحاد را در هم شکست.

دشمنی غربی‌ها و نوکران آنان با جمهوری اسلامی ریشه در تضاد بنیادین و ذاتی و ماهوی دارد لذا هرگز نباید آن را به تعارض منافع مادی تقلیل دهیم.