۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شرافت» ثبت شده است

شرف المکان بالمکین

دفاع مقدس قبل از اینکه دفاع از آب و خاک و جان و... باشد دفاع از حرم انقلاب اسلامی و انقلابیون مسلمان بود که عامل شرافت ایران هستند.

اکنون جمهوری اسلامی نه تنها حرم بلکه در یک نگاه تمدنی آخرین سنگر مستحکم موحدین و آزادگان جهان در مقابل جبهۀ طواغیت به شمار می‌آید.

کـــــدام ایـــــران؟!؟

ایرانِ قاسم سلیمانی‌ها ایرانِ ملّت امام حسین است لذا این جغرافیای سرزمینی است که شرافت خود را از ساکنانش می‌گیرد نه برعکس...

ایرانِ سیدجواد طباطبایی‌ها ایران قومیت و نژاد و خاک است لذا این انسان‌ها هستند که شرافت خود را از جغرافیا می‌گیرند نه برعکس...

اعادۀ حیثیت . . . !

وقتی صرفاً نمره و تست زنی شد ملاک نخبگی و معیارهایی مانند عدالت، تقوا، شرف، اخلاق و غیره شد کشک!

شاهد جولان و ترک‌تازیِ بی‌مقدارانِ میان‌تهیِ در لباس نخبگی شدیم که در جای جای کشور و سیستم هم صدر نشین شدند!

ای نخبگان اصیل برای نخبگی اعادۀ حیثیت کنید.

تبیین جهاد تبیین

همانگونه که حرف حق بر قلب شنوندگانی که شکم‌هایشان از مال حرام پر شده تأثیر نمی‌گذارد، سخن گویندگانی هم که از رانت و بودجه‌های غلط تغذیه می‌کنند بی أثر است.
علم و منطق، حکمت و استدلال یک بال جهاد تبیین هستند بال دیگر جهاد تبیین ورع و تقوا و حریّت و شرافت است، لذا اگر تبیین‌گر فاقد آنها باشد تبیینش بی اثر می‌گردد.