یک خبر کوتاه با صدها پیام بلند؛ در انتخابات ریاست جمهوری اخیر کشور سوریه که با مشارکت 78 درصدی برگزار شد، آقای بشار اسد با کسب 95 درصد آراء پیروز این انتخابات شدند. این در حالی است که دولت مستقر در جمهوری اسلامی ایران