۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عملیات روانی» ثبت شده است

اهمیت رسانه در نبرد شناختی و جنگ روایت‌ها

اعمال و رفتار انسان‌ها در مواجهه با پدیده‌های مختلف به صورت ناخودآگاه #متناسب با آگاهی و شناختی که از جهان پیرامون خود دارند #تنظیم می‌شود و کیفیت این شناخت به تناسب جهان بینی و ایدئولوژی هر فرد #متفاوت است. جهان بینی و

فضای مجازی خط مقدم است