۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مسئولین» ثبت شده است

طـنـز تـلـخ فجازی

برخی مسئولین از بالا شاه‌لولۀ لجن(فضای ولنگار مجازی) را به روی افکار عمومی گرفته‌اند! بعد از انقلابیون انتظار دارند با چهارتا تـــی(پیج و کانال) این پایین جهاد تبیین بکنند!
صد البته که انقلابیون ولایتمدار دست از جهاد تبیین و سایر مجاهدت‌ها برنخواهند داشت ولی بالا غیرتاً شما دست از این دور باطل مضحک و طنز آمیز بردارید.

مماشات هاری‌افزا

مماشات، تسامح، اغماض و حتی رأفت، از یک جایی به بعد خصوصاً از دیدگاه دشمنان خارجی، منافقین داخلی و احمق‌های کف خیابان ضعف و ترس معنا می‌شود!

اگر دشمنان و منافقین و احمق‌ها توهم کنند که نظام و مردم ضعیف شده یا ترسیده‌اند هارتر می‌شوند و هزینۀ این هاری را مردم عادی با خون پرداخت می‌کنند!

حتماً باید تیر به یکی از مسئولین بخورد تا قاطع شوید!؟

لانه‌های جاسوسی امروز!!!

مسئولین محترم، مردم در 13 آبان امسال گل کاشتند،  شما هم به وظیفۀ قانونی خود عمل کنید و فضای ولنگار مجازی را که هزاران لانۀ جاسوسی امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در آن فعال هستند را سامان بدهید.

باید ذهنیت همگان از ماهیت لانۀ جاسوسی به روز شود، امروزه لانه‌های جاسوسی لزوماً در سفارتخانه‌ها نیستند بلکه در دست‌ها و منازل تک تک مردم کشور هستند!

خادم ریاکارم آرزوست!

به عبارتی ریاکاری یعنی انجام کار برای جلب نظر مردم، نه جلب رضایت خداوند؛ ریاکار روح خودش رشد نمی‌کند اما حداقل با کار کردن برای مردم فایده‌ای برای آنان دارد.
 مسئول ریاکاری که برای جلب نظر مردمش کار و خدمت می‌کند بهتر از مسئولی است که نه تنها خدمتی نمی‌کند بلکه برای جلب نظر دشمنانِ مردمش خیانت هم می‌کند.
ضمناً ریا یک امر قلبی بوده و تشخیصش راحت نیست...

اوردوز یک التقاطی...ح‌ق...

کسی که از فرزند شهید بودنش سپر و چماق درست کرده بود و به صغیر و کبیر و زمین و زمان می‌تاخت، بالاخره نقاب از چهره افکند.

هتاکی آقای حسین قدیانی به علامه مصباح نمونه‌ای از یک اوردوز ناشی از التقاط بود که امیدوارم مسئولین نورچشمی پرور را بیدار کرده باشد.