۲۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «منافقین» ثبت شده است

شمشیر دولـبـه!

مقابله و مبارزه با دشمنان خارجی که آشکارا دشمنی می‌ورزند بدون مقابله با منافقین داخلی که پنهانی مشغول دشمنی هستند مبارزۀ ناقصی است!

گاهی منافقین رخنه کرده در جبهۀ اسلام، مؤمنین را صرفاً به مقابله با دشمنان خارجی و تمرکز بر روی آنان تشویق می‌کنند تا خودشان در امان بمانند!

لذا شمشیر کیّس یک لبه‌اش سمت جبهۀ خودی است!

تـلـۀ نفاق!

برخی از مردم واقعاً از مذهبی‌ها و انقلابیون و به تبع آن از اسلام، انقلاب و نظام بدشان می‌آید! دقیق‌تر که بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که بسیاری از این افراد در تلۀ نفاق و منافقین افتاده‌اند!

متأسفانه این افراد به خاطر عدم اطلاعات و ضعف تحلیل، عملکرد منافقین را به حساب همۀ مذهبی‌ها و انقلابیون می‌گذارند لذا دچار خطا و بغض و چالش می‌گردند...

افزایش دشمنی‌ها مهر تأییدی بر افزایش قدرت ما است!!!

خداوند متعال در قرآن کریم، سورۀ مبارکۀ رعد، آیۀ شریفۀ هفدهم، حقیقت و جریان و جبهۀ حقّ و عدل را به آبِ پایدار و مفید و طواغیت و جریان و جبهۀ باطل را به کفِ ناپایدار و بی خاصیت روی آب تشبیه می‌فرماید. حتماً به تفسیر این آیۀ شریفۀ مراجعه بفرمایید.

استاد ما حجت الاسلام دکتر احمد رهدار به نقل از آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری چنین نقل فرمودند که؛ آیت الله میرباقری در خصوص مفهوم آیۀ فوق چنین تعبیر و تفسیری کرده‌اند(قریب به مضمون)؛ همانگونه که یکی از دلایل اصلی ازدیادِ کفِ روی آب، تموّج و خروش خودِ آب است! لذا یکی از دلایل اصلی اوج گیری دشمنی جبهۀ باطل قوی شدن و خروش جبهۀ حق است! وگرنه جبهۀ باطل با جبهۀ حقّی که راکد و منفعل است اینگونه پر تلاطم، تقابل و ستیز نمی‌کند.

از قلاده‌های طلا تا پالان‌های چرمی!

یکی از سختی‌های مواجهه با وقایع و حوادث اخیر، مقابله با منافقین رخنه کرده در میان خواص و احمق‌های رسوب کرده در میان تودۀ عوام می‌باشد.

منافقین همواره، اراده‌ها را سست، مردم را مردد و دشمن را امیدوار می‌کنند و احمق‌های متوهم نـیـز همواره آتش بیار معرکه در کف خیابان می‌شوند.

دشمن هم مرتب برای این دو، قلاده و پالان مهیا می‌کند!

کپک جو... گندم ری...!

روی فرشی که تارش اصول‌طلبی و پودش اصلاح‌گرایی است نماز نخوانید و به قالیبافش هم اقتدا نکنید! و تا حقیقت تحریف و اقامۀ عدالت قضا نشده فوراً چفیه‌ای را سجاده و به سیدعلی اقتدا کنید.

گویا برخی بنا دارند که با رفع فیلتر از شیپورهای جنگی دشمن به مواضع مشتری پسند خود ضریب بدهند تا شاید با فروش کپک جو به مردم خودشان گندم ری بخرند!