۳۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «منافقین» ثبت شده است

خـط و خطا!

برای قضاوت صحیح، اشراف به کلام لازم، لکن توجه به ما قال بدون توجه به من قال گاهی رهزن می‌شود!

نکند مواجههٔ ما با اشتباه مؤمنین همانند مواجههٔ با اغلاط منافقین باشد! اولی خطا و دومی خط است!

برخورد یکسان با اشتباه مؤمنین و اغلاط منافقین به اسم حریت و فراجناحی بودن، بی بصیرتی است.

روزگـارِ قـدس

با تدبیر امامین انقلاب اسلامی ما از روز قدس به روزگار قدس رسیده‌ایم! روزگاری که در آن آرمان قدس شریف قسیم النار و الجنۀ عصر شده است.

آرمانی توحیدی که نافی طواغیت و جدا کنندۀ حق از باطل بوده و با عدالت گستری و ظلم ستیزی پاکان را از فاسدان جدا و منافقین را رسوا نموده!

خـــط نـفـاق!

ماجرای اخیر درمانگاه قم افشاء کنندۀ بغض و بلاهت سکولار مسلکان قم و لیبرال مشربان تهران نسبت به ارزش‌های اسلامی و انقلابیون بود...

حماقت منافقین همواره در بزنگاه‌ها نقاب از چهرۀ کریه آنها کنار می‌زند! مواضع آنان را کنار هم بگذارید تا ببینید که این یک خط است نه چند خطا...

مجموع جــذب و دفــع!

برخی حاضرند تا صبح محشر مدح اسلام و تمجید مؤمنین را بکنند اما حاضر نیستند در ذمّ کفر و تقبیح منافقین موضعی بگیرند و کاری بکنند!

مؤمنِ مملو از اقسام جاذبه و عاری از هرگونه دافعه نه تنها مأمن و ملجأ نیست بلکه دکان دو نبشی است جهت تحمیق و استثمار عوام الناس!

قاعدۀ مصاف بـا جریان نفاق

تا زمانی که نقاب منافقین را کنار نزده‌ایم نمی‌شود با آنها برخورد سخت کرد چون بسیاری هنوز آنها را مؤمن می‌پندارند لذا به دفاع از آنها برمی‌خیزند.

کنار زدن نقاب منافقین ممکن نیست مگر با تبیین معیارها و ملاک‌های نظری حق و باطل و روشن کردن دقیق و صریح مرزبندی‌های عملی آنها...