۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نظامی» ثبت شده است

دکترین چالش فرسایشی

ایالات متحدۀ آمریکا به عنوان سردمدار تمدن غرب در سه حوزه، سه تهدید اصلی دارد؛ حوزۀ اقتصادی چین، حوزۀ نظامی روسیه و حوزۀ فرهنگی ایـران.

لذا برای فرسایش توان این سه کشور از سه چالش مهم استفاده می‌کند، برای چین از تایوان و... برای روسیه از اوکراین و... و برای ایران از اسرائیل و...

انقلاب یا اصلاح؟

در انقلاب اسلامی 57 دو حوزه سیاسی و نظامی ما تا حدود قابل قبولی منقلب شدند اما متأسفانه در حوزه اقتصاد و فرهنگ به جای انقلاب به اصلاح روبنایی اکتفا کردیم!

لذا در حوزه اقتصاد و فرهنگ دچار چالش و مشکل اما در حوزه کلان سیاسی و امنیت نظامی همواره شاهد پیروزی هستیم.