۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کارگزاران» ثبت شده است

کـارگـران مشـغول کـارنـد...

جریانات غیر انقلابی و غرب‌زدۀ داخل کشور وقتی که بر مسند قدرت تکیه می‌زنند آشکارا خسارت می‌آفرینند و وقتی که در قدرت نیستند جـور دیگر!

در کنار مقابله با کجروی‌ بـرخـی اصولگرایان، مراقب محافل دسیسه آلود و فتنه خیز نیروهای کارگزاران، اصلاحات و اعتدالیون خصوصاً در قم باشید.

از ملامت نهراسیم!!!

از چالش‌های جدی دولت جدید، وجود یک جریان اپوزیسیون داخلی از کارگزاران، اصلاحات و اعتدال گرفته تا برخی اصولگرایان است که حامی و مدافع دولت روحانی بوده‌اند.

طبیعی است که دولت جدید هرچقدر انقلابی عمل کند مخالفت، فشار و تخریب از طرف این اپوزیسیون بیشتر خواهد شد.

عملیات روانی انتحاری

اولین مناظره انتخاباتی به خوبی نشان داد که غده سرطانی جریان اعتدال که حاصل پیوند نامشروع کارگزاران و اصلاحات و عصاره و جمع آنها بود مملکت را چنان به خاک سیاه نشانده که نه پدر کارگزارانی آن را گردن می‌گیرد و نه مادر اصلاحاتی.

این غده ممکن است خودش را منفجر کند.

این رحم اجاره‌ای آبستن روحانی است!

تصور و تحلیل غالب نخبگان و توده مردم در خصوص سرنوشت دولت بعدی این است که این دولت آینده یعنی دولت سیزدهم قطعاً دولتی غیر از دولت آقای روحانی و دولت‌های نزدیک به آن مانند دولت‌های هاشمی و خاتمی خواهد بود.