اندر احوالات خویش

منم گرفتار دورن طوفانی
🔻 شبی چو گیسوی خودِ پریشانی

🔺 چه موج زیبایی زِ خون به پا شده است
🔻 منم که می‌دانم تو که نمی‌دانی

🔺 همیشه درگیرم میان این دو نفر
🔻 خودی که زندان است و خود که زندانی

جنگ تمام نمی‌شود سلاح‌ها عوض می‌شوند

🔺 نبرد نظامی / هواپیما، تانک، تیربار...

🔺 نبرد فرهنگی / کتاب، تلوزیون، سایت

♦️ نبرد اقتصادی / تحریم، دلار، بیت‌کوین

🔻 نبرد سایبری / رادار، هکر، شبکه‌ نت.

🔻 نبرد بیولوژیکی / غذا، دارو، ویروس...

اعتدال یا نفاق! مسئله این است؟

♦️ حرکت میان حق باطل اعتدال نیست نفاق است.

⚠️ با توجه به اینکه رابطه منطقی فی‌مابین حق و باطل تناقض است، لذا در تقسیم بندی جبهه‌ای افراد و جریان‌ها بیش از دو حالت متصور نمی‌باشد و حالت سومی اساسا متصور نیست چه رسد به اینکه ما در تصدیق بحث کنیم.