امام کل هفته

جایگاه امام جمعه یک پست اداری و کارمندی نیست که فقط جمعه‌ها دو رکعت نماز بخواند و موعظه و تقویم خوانی کند.

امام جمعه پدر معنوی شهر، مسئول هدایت مسئولین و مردم و متولی عدالت، احقاق حق و در یک کلمه اقامه دین است.

غربگرایان حریف این جایگاه نشدند اما محافظه‌کاران...!؟

ضد انقلاب دو نوع است؛ بی ریش و با ریش

بی ریش‌ها در مواضع و اقدامات ضد اسلامی و ضد مردمی خود صریح‌تر هستند لذا روشنگری در خصوص آنها و افشای نفاقشان راحت‌تر است.

اما با ریش‌ها محافظه‌کارند و حتی گاهی شعارهای انقلابی هم می‌دهند! لذا روشنگری در خصوص آنها و افشای نفاقشان بسیار سخت است.

آقایی به نام آقا مسلم

اسم شریفشان را همواره توأم با صفاتی ارزشمند همچون اخلاص، اهل دل بودن، فقیر نواز بودن، پناه نیازمندان بودن و اهل نظر بودن را از یکی از دوستان طلبه که از شاگردان آیت الله مجتهدی بود و حق استادی به گردن حقیر دارد شنیده بودم؛

هوشیاریم و آماده. . .

افغانستان سوریه نیست، طالبان هم داعش نیست و اصلاح طلب‌ها هم نگران و مدافع مردم افغانستان نیستند؛

اما آمریکا هنوز آمریکا است و جمهوری اسلامی هم جمهوری اسلامی است؛

لذا هر کسی در منطقه فتنه انگیزی کند و یا بخواهد به مردم بی گناه ظلم کند گردنش را خواهیم شکست.

پیام عاشورا عبرت کربلا.

امام حسین ع توسط کفار به شهادت نرسید بلکه توسط منافقین به شهادت رسید. همچنین سایر اهل بیت!

نفاق همان کفر است منتها پنهان...به همین دلیل است که مردم بیشتر فریب منافقین را می‌خورند تا فریب کفار و دشمنان علنی را.

تأمل بر روی این نکته و تحلیل آن ما را بس...