عجیب نیست، نفاق است!

منافق شناسی گاهی اوقات خیلی هم سخت نیست، فقط کافی است که صرفاً مواضع افراد یا رسانه‌ها را در مواجهه با حوادث و ماجرا‌های مختلف رصد و مقایسه کنید.
مثلاً برخی افراد و رسانه‌ها برای زخمی شدن چهار نفر در اوکراین سینه چاک می‌کنند ولی در قبال شهادت چهل نفر در افغانستان خفقان می‌گیرند!!! جالب نیست!؟

مشهدِ تیغ و تبیین

امام خمینی کبیر(ره):

«این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون‌ریزی‌ها است.

بریزید خون‌ها را، زندگی ما داوم پیدا می‌کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می‌شود... ما از مرگ نمی‌ترسیم...»

دشمن زمانی دست به ترور مجاهدین مخلص می‌زند که دیگر عاجز و ناتوان شده و حریف منطق و تبیین نمی‌شود.

آب نطلبیدۀ مسموم!

 گاهی برخی پیشنهادهای شغلی، کاری و غیره بیش از اینکه فرصت خدمت باشند، بیشتر شبیه لقمه‌هایی هستند که قرار است خفه‌ات کنند!

به قول شاعر؛ آب طلب نکرده همیشه مراد نیست / گاهی بهانه‌ای است که قربانی‌ات کنند.

مجاهدی که جبهه بندی را نشناسد، همواره بازی می‌خورد.

جمهوریت میراث روح الله است

تلقی عمومی و حتی برخی نخبگان بر این است که امام خمینی کبیر(ره) در حوزه نظام سازی و حکمرانی صرفاً احیاگر اسلامیت آنها بوده‌اند،

در حالی که امام خمینی کبیر(ره) علی رغم احیاء اسلامیت با محوریت ولایت مطلقه فقیه، احیاگر بی بدیل جمهوریت و مشارکت دادن مردم در نظام سازی و حکمرانی نیز هستند،

که متأسفانه کمتر به آن توجه می‌شود.

سرها در گریبان است!

هنگامی که در فرهنگ سازی اولاً ازدواج دائم، دوماً تعدّد زوجات، سوماً ازدواج موقت عقب نشینی و کوتاهی کردیم، و همچنین شفاف سازی و تبیین نکردیم، نیاز واقعی جامعه برطرف یا متوقف که نشد...

بلکه دشمن پیشروی کرد و نیاز مردم را با ازدواج سفید، شوگر ددی، شوگر مامی و انواع روابط نامشروع به صورت کاذب و فاسد پوشش داد.

هر کجا که ما عقب نشستیم، دشمن به سرعت جلو آمد...