حـرم ایران!

برخی که هرگونه سوال و انتقاد از نامزد مطلوبشان را تخریب تلقی می‌کنند و با چماق اخلاق حمله‌ور می‌شوند را جدی نگیرید پای حرم در میان است.

امام خامنه‌ای عزیز در کنار توصیه به رعایت اخلاق بارها به سوال و نقد کارشناسی و غیره جهت حفظ ارزش‌های اسلامی و منافع مردم تاکید کرده‌اند.

نشانه کــم نیست

اینکه از جناح کارگزاران، اصلاحات و اعتدال برای ماندن در قدرت به کدام بخش و افراد از جناح اصولگرایان سنتی و نو طمع شده جای تأمل دارد!

و اینکه کدام بخش و افراد از جناح اصولگرایان با مواضع و عملکرد غیر انقلابی طمع جریان غربگرا و... را برانگیخته است نیز جای تأمل دارد!

وحــدت گفتمانی!

اثر یک رأی من در انتخاب شدن یا نشدن یک نامزد، یک در چند میلیون است اما در تعیین اینکه من در کدام گفتمان قرار بگیرم صد در صد است.

الـبـتـه...

انتخاب گفتمان درست و ایستادگی پای آن منجر به وحدتی می‌شود که نتیجه جمعی و برآیند کلان آن، انتخاب و پیروزی نامزد آن گفتمان است.

اخــلاق و مصلحت

اخلاق اسلامی هرگز حقیقت و عدالت را نقض و تخطئه نمی‌کند لذا آن اخلاقی که رعایتش موجب کتمان حقیقت و ذبح عدالت شود اساسا اخلاق اسلامی نیست!

رعایت مصلحت هم اخلاقی عمل کردن به معنای عبور از حقیقت و عدالت نیست بلکه به معنای ترجیح اهم بر مهم است و تشخیص مصلحت هم بصیرت می‌خواهد!

صراحت در تبیین!

مراقب باشیم که برخی با سوءاستفاده از عناوینی مانند رعایت اخلاق، حفظ وحدت و غیره تحلیل و بررسی و نقدهای کارشناسی را تخطئه نکنند!

شوخی کــه نیست!

سرنوشت یک ملت، نظام، کشور و حتی منطقه و جهان اسلام به این بستگی دارد که چه تفکر و سلوکی سکان‌دار ریاست جمهوری ایران می‌شود.