انتخابات و چالش اصلحیت یا مقبولیت

چندین سال است که در ایام انتخابات جریان حزب الله و انقلابیون بر سر این دو راهیِ حمایت از اصلح غیر مقبول و یا حمایت از صالح مقبول دچار دو دستگی شده و آثاری بر این شقاق مترتب می‌شود که عمده سودِ آن را جریان غیر انقلابی می‌برد.

دیدار شیفتگان خدمت به دین و ملّت در تقاطع پوپولیسم و التقاط..!

جریانات مطرح سیاسی کشور که غالباً اتاق فکر و عملیات آنها در تهران است همواره به این مهم التفات داشته‌اند که بدون اتکاء به قم و دست و پاکردن یک عقبه تئوریک دینی نمی‌توانند قد علم کرده و در سپهر سیاسی کشور دوام توأم

حاشیه‌ای بر تشرّف پاپ فرانسیس

نفسِ سفر پاپ به عراق اگر نگوییم بی اهمیت است، بسیار کم اهمیت می‌باشد! چون خودِ پاپ و نهاد کلیسا هیچ اهمیت، جایگاه و نقش آفرینی مثبت و مؤثری در معادلات جهان امروز ندارند! از ابتدا(انحراف مسیحیت توسط پولس)

جناب عبدالحمید، آرام باشید...

جناب عبدالحمید آرام باشید... و اجازه دهید جامعه مسلمین بعد از حدود چهارده قرن حکمرانی سران اهل تسنن چند صباحی هم طعم حکمرانی علمای شیعه را نیز بچشند تا حداقل پژوهشگران مصداقی برای مقایسه تطبیقی داشته باشند...

این تذهبون آقای وزیر..!

آقای علوی گرچه وزارت اطلاعات از ابتدا نیز تحت نفوذ روحانی بوده و شما کاره‌ای نبوده‌اید..! اما باید پاسخگوی اتهام خود مبنی بر دست‌ داشتن یکی از کارکنان نیروهای مسلح در ترور شهید فخری‌زاده که ستاد کل آن را تکذیب کرده است