۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انتخابات» ثبت شده است

مسئله رای دادن تحقیقی است یا تقلیدی؟

پرسشی مهم و بنیادین؛ آیا مسائل سیاسی مانند اصول دین تحقیقی هستند و باید خود افراد در آنها با تحقیق و بررسی به نتیجه و تصمیم گیری برسند و یا مانند فروع دین می‌توان در آنها از نظر متخصصین تقلید و تبعیت کرد؟

انتخابات و چالش اصلحیت یا مقبولیت

چندین سال است که در ایام انتخابات جریان حزب الله و انقلابیون بر سر این دو راهیِ حمایت از اصلح غیر مقبول و یا حمایت از صالح مقبول دچار دو دستگی شده و آثاری بر این شقاق مترتب می‌شود که عمده سودِ آن را جریان غیر انقلابی می‌برد.