۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اندیشه» ثبت شده است

انقلابِ معرفتیِ اسلامی

انقلاب اسلامی ایران قبل از اینکه یک انقلابِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد یک انقلاب معرفتی است.

امام خمینی کبیر و یاران مجاهد ایشان در روزگاری که آگاهی و اندیشه بشر منحصر در پوزیتیویسم شده بود، بابی از معرفت را به نام وحی الهی گشودند که چراغ راه عقل، سامان بخش تجربه و معیار سنجش شهود بشر شد.

شورش فرم و گرافیک علیه محتوا و اندیشه

حقیقت و عدالت دو مفهوم ارزشمندی هستند که فارغ از قرائت‌های مختلف و یا دلالت بر مصادیق خاص، نفساً در نزد تمام انسان‌های آزاده و سالم نه تنها مقبول و محترم بلکه مقدس می‌باشند آن هم قداستی وجدان فهم و فطرت پذیر...

غُرر و دُرر...

امام علی(ع): فاقِدُ البَصَرِ فاسِدُ النَّظَرِ / کسی که بینش و بصیرت ندارد، رأی و نظرش بی ارزش است.

افرادی که دچار ضعف در مبانی معرفتی و بصیرت سیاسی می‌باشند هرگز نمی‌توانند آغازگر و جلودار باشند و همواره پیرو هستند.

ضمناً ضعف اگر شدید باشد پیرو طواغیت خواهند شد!