۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جنگ روایت‌ها» ثبت شده است

فقدان روایت درست به نفع جریان تحریف است

سکوت و انفعال شدید رسانه‌های رسمی کشور در خصوص وقایع و حوادث این روزهای افغانستان در حالی که رسانه‌های غربی و ضدّ انقلاب در حال عملیات رسانه‌ای و روایت سازی در راستای ایجاد اختلاف و جنگ داخلی در افغانستان هستند، خطا و اشتباهی راهبردی است.

اهمیت رسانه در نبرد شناختی و جنگ روایت‌ها

اعمال و رفتار انسان‌ها در مواجهه با پدیده‌های مختلف به صورت ناخودآگاه #متناسب با آگاهی و شناختی که از جهان پیرامون خود دارند #تنظیم می‌شود و کیفیت این شناخت به تناسب جهان بینی و ایدئولوژی هر فرد #متفاوت است. جهان بینی و