۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رئیس جمهور» ثبت شده است

سفیر خدمت...

خدا قوت آقای رئیسی، با تمام توان به سفرهای بدون تشریفات و مردمی که یک روزه و مختصر و مفید است ادامه دهید.

زخم کاری هشت ساله‌ی اشرافیت و رعیت انگاری مردم عزیز توسط غربگرایان حداقل 80 سفر اینگونه می‌طلبد تا ترمیم شود.

إن شاء الله شاهد حل برخی نواقص در مرکز هم باشیم.

آزمون سخت کابینه...!!

ترکیب و چینش کابینه، ابعاد مختلف شخصیتی و کاری رئیس جمهور را بیشتر توضیح داده و نمایان‌تر می‌کند.

امیدواریم آقای رئیسی اجازه ندهند که کابینه سیزدهم تبدیل به شرکت سهامی اصولگرایان بشود.

متوقعان سهم خواه و چاپلوسان منفعت طلب به شدت مشغول کار و رایزنی هستند!

وحدت گفتمانی و هم‌افزایی میدانی

همانگونه که مدیریت قوی و برنامه جامع قابل جمع هستند، آقایان رئیسی و جلیلی نیز در دولت آینده قابل جمع هستند؛ قطعاً خیر و قدرت بیشتری بر این اجماع مترتب خواهد بود.

هواداران هم به این وحدت و هم‌افزایی ملتزم باشند.

انتخاب ما برای مردم جهان

همه انتخابات‌ها در ایران خصوصاً انتخابات ریاست جمهوری به خاطر ماهیت و آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی که یک انقلاب معرفتی در نوع نگرش و مدیریت کلان جامعه و نظامی ظلم ستیز و عدالت گستر است فارغ از تاثیرات مهم داخلی