۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رئیس جمهور» ثبت شده است

آزمون سخت کابینه...!!

ترکیب و چینش کابینه، ابعاد مختلف شخصیتی و کاری رئیس جمهور را بیشتر توضیح داده و نمایان‌تر می‌کند.

امیدواریم آقای رئیسی اجازه ندهند که کابینه سیزدهم تبدیل به شرکت سهامی اصولگرایان بشود.

متوقعان سهم خواه و چاپلوسان منفعت طلب به شدت مشغول کار و رایزنی هستند!

وحدت گفتمانی و هم‌افزایی میدانی

همانگونه که مدیریت قوی و برنامه جامع قابل جمع هستند، آقایان رئیسی و جلیلی نیز در دولت آینده قابل جمع هستند؛ قطعاً خیر و قدرت بیشتری بر این اجماع مترتب خواهد بود.

هواداران هم به این وحدت و هم‌افزایی ملتزم باشند.

انتخاب ما برای مردم جهان

همه انتخابات‌ها در ایران خصوصاً انتخابات ریاست جمهوری به خاطر ماهیت و آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی که یک انقلاب معرفتی در نوع نگرش و مدیریت کلان جامعه و نظامی ظلم ستیز و عدالت گستر است فارغ از تاثیرات مهم داخلی