۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیاست» ثبت شده است

حکم مترقی ارتداد

حکم ارتداد امام خمینی(ره) در خصوص سلمان رشدی و دستور قتل وی، در سیاست و حکمرانی کاملاً عادی است.
همۀ حکومت‌ها، کشورها و جوامع برای دنیای مادی خود، خطوط قرمزی دارند که اگر کسی از آن عبور کند وجودش را برای جامعه خطرناک می‌دانند و معدومش می‌کنند...
لکن فهم اهمیت خطوط قرمز معنوی برای کسانی که غرق در ماتریالیسم و بحران معنویت هستند خیلی سخت است.

ضرورت فوری افشای جریان نفاق

منافق کسی است که تظاهر به تدیّن می‌کند اما اعتقاد قلبی به آن ندارد؛ زمانی منافق تظاهر به تدّین می‌کند که قدرت در دست مؤمنین باشد لذا با تظاهر ادامۀ حیات می‌دهد...!
اساساً در زمان قدرت و حکومت مؤمنین جریان نفاق فعال می‌شود وگرنه در حکومت فاسقین که نفاق معنا نمی‌دهد؛ اگر منافقین سریعاً افشا نشوند قدرت را خواهند گرفت...

جهان‌های موازی سیاست

در عالم سیاست و حکمرانی دو جهان موازی داریم؛ جهان خارجی و واقعیت بیرونی، جهان ذهنی و افکار عمومی...

موفقیت یا عدم موفقیت دنیوی یک سیاستمدار و یا یک دولت، برآیندی از خروجی مجموع این دو جهان است لذا به هر دلیلی اگر نتواند در یکی از این دو جهان موفق شود دیر یا زود امر و عرصه را به دیگران واگذار خواهد کرد.

آب نطلبیدۀ مسموم!

 گاهی برخی پیشنهادهای شغلی، کاری و غیره بیش از اینکه فرصت خدمت باشند، بیشتر شبیه لقمه‌هایی هستند که قرار است خفه‌ات کنند!

به قول شاعر؛ آب طلب نکرده همیشه مراد نیست / گاهی بهانه‌ای است که قربانی‌ات کنند.

مجاهدی که جبهه بندی را نشناسد، همواره بازی می‌خورد.

شاهد از غیب رسید

بحران اوکراین هر پیامد منفی که داشته باشد یک پیامد مثبت داشت و آن پیامد، آشکارتر شدن استاندارد دوگانه و دروغ‌های اغواگرانه غرب در مواجهه با مسائل و رخدادهای مختلف اعم از آزادی، حقوق بشر، سیاست و غیره بود.

سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها و رسانه‌ها در جنایت اعدام 81 نفر توسط آل‌سعود کدام قبرستان تشریف داشتند!؟