۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قاطعیت» ثبت شده است

یک هشدار ساده!

اگر در فصل سرما اقدامی جدی، فوری و سنجیده در مقابله با هنجارشکنی‌های قطره‌ای در خصوص حجاب صورت نگیرد قطعاً در فصل گرما با سیلاب بـی عفتی مواجه خواهیم بود!

صاحبان منابع و اختیارات و غیره! عقب نشینی فرهنگی مانند عقب نشینی نظامی نیست که اگر خاکریزی را از دست دادیم مجدداً بتوانیم به سادگی بازپس بگیریم!

بـی شرف پلاس!

ای کسانی که برای اعدام جلادهای وحشی هشتگ اعـدام نکنید می‌زنید! شما دیگر بی شرف نیستید! بلکه بی شرف پلاس هستید! چون ضمن بی شرفی بسیار وقیح نیز می‌باشید.

آقــایــان! شما که جلادهای کف خیابان را مجازات می‌کنید لطفاً پوزه‌بندی هم به جلادهای فضای مجازی بزنید تا باز احمق‌ها را برای کشتار مردم تهییج نکنند.

مماشات هاری‌افزا

مماشات، تسامح، اغماض و حتی رأفت، از یک جایی به بعد خصوصاً از دیدگاه دشمنان خارجی، منافقین داخلی و احمق‌های کف خیابان ضعف و ترس معنا می‌شود!

اگر دشمنان و منافقین و احمق‌ها توهم کنند که نظام و مردم ضعیف شده یا ترسیده‌اند هارتر می‌شوند و هزینۀ این هاری را مردم عادی با خون پرداخت می‌کنند!

حتماً باید تیر به یکی از مسئولین بخورد تا قاطع شوید!؟

اصول عمامه پرانی!

برداشتن عمامه(خلع لباس) خوب است اما از سر منافقانی که آن را غصب کرده‌اند لکن اکنون که نظام اسلامی حاکم است این مهم بر عهدۀ دادگاه ویژۀ روحانیت می‌باشد.

لذا برای ایجاد بسط ید برای دادگاه ویژۀ روحانیت باید ابتدا منافقین عمامه به سر را با جهاد تبیین و روشنگری در افکار عمومی رسوا و نفاقشان را هویدا بکنیم.

بعد اگر نهاد مربوطه اقدامی نکرد! مؤمنین مختار هستند.

وقتی قاطع نباشیم!

حملۀ تروریستی شاهچراغ شیراز به خوبی نشان داد که کوچکترین اغماض، تسامح و کوتاهی مسئولین در برخورد قاطع با کسانی که امنیت مردم و کشور را در فضای مجازی و حقیقی به بازی گرفته‌اند، مساوی است با ریخته شدن خون و خون و خون بی گناهان...

آقایان! لطفاً به اندازه‌ای که دشمنان و منافقین در حمله قاطع هستند، شما هم در مقابله قاطع باشید.