۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اصلاح طلبان» ثبت شده است

اندکی طنز و جـدی!

تنها فایدۀ دو قطبی‌ کاذب اصولگرایی و اصلاح‌طلبی این است که هرگاه یکی از طرفین خرابکاری می‌کند طرف دیگر آن را افشا و رسوا می‌نماید!

مراد از اصولگرایی و اصلاح‌طلبی ناظر بر مصادیق موجود است نه مفهوم حقیقی این دو واژه، وگرنه پایبندی به اصول و اصلاح روش‌ لازم است...

. . . شود سبب خیر

هوشیاریم و آماده. . .

افغانستان سوریه نیست، طالبان هم داعش نیست و اصلاح طلب‌ها هم نگران و مدافع مردم افغانستان نیستند؛

اما آمریکا هنوز آمریکا است و جمهوری اسلامی هم جمهوری اسلامی است؛

لذا هر کسی در منطقه فتنه انگیزی کند و یا بخواهد به مردم بی گناه ظلم کند گردنش را خواهیم شکست.