۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اصلاح طلبی» ثبت شده است

اندکی طنز و جـدی!

تنها فایدۀ دو قطبی‌ کاذب اصولگرایی و اصلاح‌طلبی این است که هرگاه یکی از طرفین خرابکاری می‌کند طرف دیگر آن را افشا و رسوا می‌نماید!

مراد از اصولگرایی و اصلاح‌طلبی ناظر بر مصادیق موجود است نه مفهوم حقیقی این دو واژه، وگرنه پایبندی به اصول و اصلاح روش‌ لازم است...

. . . شود سبب خیر

طغیان جوکرها در سیرک استعمار

جنس، نوع و مختصات آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر کشور، نه پویش است، نه خیزش است، نه جنبش است، حتی اصلاح‌طلبی هم نیست!
 
غالباً طغیان جوکرهایی است که سال‌ها در فضای ولنگار مجازی ‌لولیده‌اند و اکنون در سیرک نظام سلطه و استعمار کف خیابان ریخته‌اند.