۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اصولگرایی» ثبت شده است

نــوک کـــوه یـــخ!

این قبیل تصاویر(مصافحۀ خواص اصولگرا با سران فتنه) صرفاً نوک کوه یخ هستند که گاهی از رشته‌کوه جریان موسوم به اصولگرایی برای افکار عمومی نمایان می‌گردد.

مسئلۀ اصلی، منش، روش، تفکر و عملکرد بسیاری از خواص این جریان است که دیگر تفاوت معناداری با جریان اصلاحات ندارد!

برخی! اصطلاح «اصولگرایی» را از معنا تهی کردند...

اندکی طنز و جـدی!

تنها فایدۀ دو قطبی‌ کاذب اصولگرایی و اصلاح‌طلبی این است که هرگاه یکی از طرفین خرابکاری می‌کند طرف دیگر آن را افشا و رسوا می‌نماید!

مراد از اصولگرایی و اصلاح‌طلبی ناظر بر مصادیق موجود است نه مفهوم حقیقی این دو واژه، وگرنه پایبندی به اصول و اصلاح روش‌ لازم است...

. . . شود سبب خیر