۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «افراط و تفریط» ثبت شده است

عبرت‌هـای عـاشورایی!

عاشورا ثابت کرد کاری که جریان کفر و شرک نتوانستند با اسلام و اهل بیت و امت رسول الله انجام دهند جریان نفاق و منافقین و التقاط انجام دادند...

افراط خوارجی و تفریط اُموی ضد اسلام است لکن نفاق امویان بود که باعث شد بیش از خوارج به اسلام ضربه بزنند و حتی سوار بر جهل خوارج بشوند...

یک قاعدۀ ساده

اسلام ناب یعنی تبشیر و انذار، خوف و رجاء، جاذبه و دافعه، قاطعیت و تساهل، شدّت و رحمت، دفاع و حمله در یک منظومۀ تنیده در هم...

هر کسی فقط بر یک طرف اصرار داشت قطعاً منحرف است لذا همواره مراقب متحجرین خشک مقدس و التقاطی‌های فانتزی و صورتی باشید.

فعلاً گفتمان تفریط غالب است، نـه افراط!