۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقتصاد» ثبت شده است

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

یکی از دلایلی که رهبری عزیز شعار چندین سال را اقتصادی قرار داده‌اند این است که ما و مسئولین در حوزۀ اقتصادی کوتاهی و بد عمل کرده‌ایم.

امروز نیز اگر در حوزۀ حجاب و عفاف کوتاهی شود باید منتظر باشیم که در آیندۀ نه چندان دور شعار سال حجاب و عفاف شود تا اقدامی جدی بکنیم.

دکترین چالش فرسایشی

ایالات متحدۀ آمریکا به عنوان سردمدار تمدن غرب در سه حوزه، سه تهدید اصلی دارد؛ حوزۀ اقتصادی چین، حوزۀ نظامی روسیه و حوزۀ فرهنگی ایـران.

لذا برای فرسایش توان این سه کشور از سه چالش مهم استفاده می‌کند، برای چین از تایوان و... برای روسیه از اوکراین و... و برای ایران از اسرائیل و...

شبکه خدمات را جدی بگیرید!

قبل از مدرنیته دو رکن اساسی اقتصاد، کالا و پول بود اما بعد از مدرنیته، خدمات نیز به دو رکن سابق افزوده شد، لذا ایجاد تعادل اقتصادی که قبلاً همانند ایجاد توازن بین دو کفۀ ترازو بود اکنون ایجاد توازن بین سه حوزه است.

با وجود پول و کالای کافی در جامعه، اما به خاطر اختلال در شبکه ارائۀ خدمات همواره دچار مشکل خواهیم بود.

انقلاب یا اصلاح؟

در انقلاب اسلامی 57 دو حوزه سیاسی و نظامی ما تا حدود قابل قبولی منقلب شدند اما متأسفانه در حوزه اقتصاد و فرهنگ به جای انقلاب به اصلاح روبنایی اکتفا کردیم!

لذا در حوزه اقتصاد و فرهنگ دچار چالش و مشکل اما در حوزه کلان سیاسی و امنیت نظامی همواره شاهد پیروزی هستیم.