۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امام خامنه‌ای» ثبت شده است

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

یکی از دلایلی که رهبری عزیز شعار چندین سال را اقتصادی قرار داده‌اند این است که ما و مسئولین در حوزۀ اقتصادی کوتاهی و بد عمل کرده‌ایم.

امروز نیز اگر در حوزۀ حجاب و عفاف کوتاهی شود باید منتظر باشیم که در آیندۀ نه چندان دور شعار سال حجاب و عفاف شود تا اقدامی جدی بکنیم.

قــــدر جمهوری اسلامی!

دوران خمینی کبیر و خامنه‌ای عزیز مانند شب‌های قدر عصر ما هستند که با جانفشانی بیش از هزار سال مجاهدین شیعه به آنها رسیده‌ایم...

اگر این شب‌های قدر عصر خود را قدر بدانیم آیندۀ اسلام و جهان را رقم خواهیم زد و اگر قدر ندانیم به خسران دنیوی و اخروی مبتلا خواهیم شد.

انقلاب در پرتو ولایت

انقلاب اسلامی نمود بیرونی و تجلّی انقلاب درونی مردم بود، مردمی که با نفَس و منطق الهی امام خمینی کبیر احیا شدند و سامان یافتند و قیام کردند.

اکنون نیز بقا و استمرار و شتاب انقلاب اسلامی متوقف بر این است که ما، قلب و ذهن خود را با نفَس و منطق الهی امام خامنه‌ای عزیز تنظیم کنیم.

محک شارلی ابـدو!

در ماجرای توهین نشریۀ هتاک فرانسوی شارلی ابدو به ولی امر مسلمین امام خامنه‌ای عزیز هیچ انتظاری از جریان اصلاحات وغربگرایان نیست و نداریم.

اما هر چه نگاه می‌کنیم اقدام جدی و تأثیرگذاری را از جانب شخصیت‌ها و رسانه‌های مدعی ولایتمداری جریان اصولگرایی و... نیز مشاهده نمی‌کنیم!

(رزم آوران صندق رأی، حـاشـا بـه غیرت شما)

القدس هی المحور

ماجرای فلسطین صرفاً مقابله با اشغالگری یک رژیم جعلی غاصب نیست بلکه مسئله فلسطین لبۀ درگیری جبهه توحید با طواغیت زمان اعم از نظام سلطه و دول مستکبر است.
 لطفاً به بیانات امامین انقلاب اسلامی در خصوص جایگاه  قدس شریف و فلسطین در معادلات آخرالزمان و عقبه و حامیان رژیم جعلی و غاصب اسرائیل بیشتر دقت کنیم.