۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امتحان» ثبت شده است

نقطۀ حسّاس همیشگی!

از منظر هستی شناسی و انسان شناسی اسلامی تک تک لحظات عمر یک انسان در این دنیا نقطۀ حساس کنونی محسوب می‌شود.

چون در تک تک این لحظه‌ها انسان می‌تواند اراده کند، تصمیم بگیرد و قدمی به سوی خیر و سعادت و یا به سوی شرّ و شقاوت بردارد.

لذا همۀ ما همواره در یکی از نقاط حساس کنونی هستیم!

امتحان جام جهانی!

برخی تلقی می‌کنند که مفاهیمی مانند کفر، شرک و نفاق چون در ادبیات دینی برجسته هستند لذا حتماً مصادیق آنها نیز صرفاً در قلمرو مباحث و مسائل دینی است.

در ماجرای جام جهانی به وضوح دیدیم که برخی حتی نسبت به ارزش‌ها و دستاوردهای ملی و میهنی خود نیز کافرند و ادعایشان در وطن پرستی نیز منافقانه است.

دینداری به کنار، آزادگی پیشکش، لااقل آدم باشید!

فتنه، کلاس منافق شناسی است

فتنه در لغت به معنای "آزمون،آزمایش و امتحان" است، آزمون و آزمایش و امتحانی که موجب افشای چهره منافقین بی شرفی می‌شود که در جبهه مؤمنین پنهان شده‌اند.

منافق بی شرف کسی است که برای فوت یک نفر بیانیه و پیام تسلیت می‌دهد و گریبان چاک می‌کند، اما در خصوص اهانت به قرآن و مقدسات، شهادت و کشته شدن ده‌ها نفر و هتک حرمت به نوامیس مردم خفقان می‌گیرد.