۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انقلاب اسلامی» ثبت شده است

روزگـارِ قـدس

با تدبیر امامین انقلاب اسلامی ما از روز قدس به روزگار قدس رسیده‌ایم! روزگاری که در آن آرمان قدس شریف قسیم النار و الجنۀ عصر شده است.

آرمانی توحیدی که نافی طواغیت و جدا کنندۀ حق از باطل بوده و با عدالت گستری و ظلم ستیزی پاکان را از فاسدان جدا و منافقین را رسوا نموده!

افقی گشوده شده غنیمت شماریمش

انتخابات اخیر تجلّی بخشی از ظرفیت جبهۀ انقلاب بود که با عبور از جناحین فرسودۀ چپ و راست نوید دولت جوان حزب اللهی را می‌دهد.

لکن اگر خواص این جبهه متشکل نشوند و شبکۀ نیروهای خود را ساماندهی و تقویت نکنند سیلی محکمی از قدرت‌طلبان خواهند خورد!

جمهوری اسلامی در این 45 سال چکار کرده است!؟

اولاً: کارهای بسیاری کرده که حتی دشمنان خود را نیز به تحسین و تمجید واداشته است که با مختصر جستجویی در فضای مجازی می‌توانید از آنها مطلع شوید چون در این نوشته می‌خواهیم به سایر ابعاد این پرسش بپردازیم...

نامسئلۀ اهالی حیرت و...

 

مخالفت با سیرۀ امام و توفیقات انقلاب از روی ندانستن طبیعی است، اما برخی مخالفت‌ها از روی عدم فهم دقیق امام و انقلاب می‌باشد.

لکن برخی مخالفت‌ها از روی ندانستن و یا عدم فهمِ دقیق نیست بلکه بوی نخواستن و عقده گشایی می‌دهد که باید محکم جلوی آنها ایستاد.

قـطـار پیشرفتۀ انقلاب

ریـل این قطار اسلام انقلابی محمدی و راهبرش ولی فقیه امام خامنه‌ای عزیز و واگن‌های آن همواره مملو از اقشار مختلف مردم بوده و هست و خواهد بود.

فرماندهی این قطار در لکوموتیو لکن نیروی پیشرانش مانند قطارهای قدیمی فقط از لکوموتیو نیست بلکه مانند قطارهای پیشرفته در تک تک واگن‌ها است.