۱۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انقلاب اسلامی» ثبت شده است

انقـلاب ارزشمند اسلامی

تمام ارزش و عیار انقلاب به اسلامی بودن آن است وگرنه هر خروش و خیزش عده‌ای علیه جمعی دیگر لزوماً قابل تقدیر و ستایش نیست.

و اسلامی بودن متضمن، الوهیت، حقانیت، عدالت، حکمت، استقلال، آزادی، عزت، شرف، مصلحت، کرامت، سعادت، مقاومت و امید است.

انقلاب ادامــه دارد...

انقلاب یک حادثه نیست بلکه یک فرآیند است! فرآیندی که وضعیت و شرایط موجود را به وضعیت و شرایط جدید و مطلوب تبدیل می‌کند...

انقلاب اسلامی یک واقعۀ اتفاق افتاده و تمام شده در سال 57 نیست! بلکه تا اسلامی شدن هرچه بیشتر ایران و جهان، ادامه خواهد داشت.

انقلاب در پرتو ولایت

انقلاب اسلامی نمود بیرونی و تجلّی انقلاب درونی مردم بود، مردمی که با نفَس و منطق الهی امام خمینی کبیر احیا شدند و سامان یافتند و قیام کردند.

اکنون نیز بقا و استمرار و شتاب انقلاب اسلامی متوقف بر این است که ما، قلب و ذهن خود را با نفَس و منطق الهی امام خامنه‌ای عزیز تنظیم کنیم.

پاسخ یک شبهه مغالطه آمیز

برخی افراد با ژست طلبکارانه مدام می‌پرسند که جمهوری اسلامی در این چهل سال چکار کرده است!؟ و همواره وضعیت امروز جمهوری اسلامی را با اوضاع کنونی برخی کشورهای غربی مقایسه می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که جمهوری اسلامی نه تنها کاری نکرده بلکه موجب عقب افتادگی مردم و کشور نیز شده است!

أیـــن تذهبون!


آقایان دولت و مجلس! ما عملکرد شما را نه با دولت تزویر و مجلس یأس بلکه با آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌سنجیم لذا مطالبه و نقد جدّی داریم.

آبرو و اعتباری که انقلابیون و پابرهنگان پیاله پیاله برای شما جمع کردند برخی از وزراء و نمایندگان فرغون فرغون در حال دور ریختن آن هستند.