۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انقلابیون» ثبت شده است

ماهواره‌ای یـا پـرایـدی؟

اگر می‌خواهید تفاوت تفکر پیشرفت آفرین انقلابی و تفکر چپاولگر لیبرالی را خوب بفهمید صنایع نظامی و فضایی را با صنعت خودروسازی مقایسه کنید.

در اقتصاد نیز تصمیم با مــردم است! که آن را به انقلابیون بسپارند و طبق نسخه‌های آنان عمل بکنند یا همچنان تن به نسخه‌های غربگرایان بدهند.

جــذبِ حداکثری!

مسئولین IRIB و غیره خوب می‌دانند که انقلابیون در هر شرایطی یار و یاور نظام و مردم هستند لذا لزومی نمی‌بینند که به مطالبات آنان توجه کنند!

فقط اندکی سنجیده عمل کنید تا این مدارا و رویکرد جذب حداکثری تبعیض آمیز شما، در ذهن اقلیّت هنجارشکن باج دهی و فریبکاری تلقّی نگردد.

شرف المکان بالمکین

دفاع مقدس قبل از اینکه دفاع از آب و خاک و جان و... باشد دفاع از حرم انقلاب اسلامی و انقلابیون مسلمان بود که عامل شرافت ایران هستند.

اکنون جمهوری اسلامی نه تنها حرم بلکه در یک نگاه تمدنی آخرین سنگر مستحکم موحدین و آزادگان جهان در مقابل جبهۀ طواغیت به شمار می‌آید.

فـراتـر از متن...!

امیدوارم که این لایحۀ باتلاق‌گونۀ عفاف و حجاب موجب شود که سایر طرح و برنامه‌های غیر اسلامی نیز زیر ذره بین انقلابیون برود؛

طرح و برنامه‌های سکولار و لیبرالی که سال‌ها در این کشور اجرا شده و خسارت به بار می‌آورند...و فحشش را اسلام و انقلابیون می‌خورند!

نویسندگان این لایحه کیستند!؟

تـرک فعل‌های تنش‌زا..!

مسئولین محترم قضایی! خصوصاً دادستان‌های گرامی، بخش مهمی از طغیان افراد در به هم ریختن امنیت جامعه نتیجۀ ترک فعل‌ شما است!

اگر در برخورد قاطع و قانونی با برخی سیاسیون و سلبریتی‌ها کوتاه بیایید، انقلابیونِ حزب اللهی تکالیفی دارند که هرگز از آنها دست نخواهند کشید!