امیدوارم که این لایحۀ باتلاق‌گونۀ عفاف و حجاب موجب شود که سایر طرح و برنامه‌های غیر اسلامی نیز زیر ذره بین انقلابیون برود؛

طرح و برنامه‌های سکولار و لیبرالی که سال‌ها در این کشور اجرا شده و خسارت به بار می‌آورند...و فحشش را اسلام و انقلابیون می‌خورند!

نویسندگان این لایحه کیستند!؟