۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانوان» ثبت شده است

تأملی برای بانوان

همانگونه که برخی آقایان درک درستی از ادراک سمعی بانوان ندارند لذا گاهی حرفی یا لحنی را به کار می‌برند و متوجه نیستند که این حرف و آن لحن چقدر روح و روان بانوان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛

تلقی برخی بانوان محترم نیز این است که ادراک بصری آقایان همانند بانوان است لذا در به معرض دید گذاشتن اندام خود اهمال می‌کنند چون متوجه شدت متأثر شدن آقایان از ناحیۀ چشم و تصویر نیستند.

تلۀ آفساید!

ورود بانوان به ورزشگاه از نظر ما هرچه که باشد، از نظر جریان ضد اسلام و انقلاب فتح سنگری است که هر روز از این سنگر تیرهایی به سمت عفت عمومی جامعه پرتاب خواهد کرد و آن را محملی برای شیطنت‌ها خواهد نمود.
ورود ضعیف و مدیریت نسنجیده این مسئله بدتر از عدم ورود و مسکوت گذاشتن آن است چون در بازی که توسط دشمن طراحی شده است گل هم بزنی حتماً آفساید است.

استاندارد دوگانه یا چی...!؟

جنابِ اپوزیسیون، وقتی که رسانه‌های رسمی تصویر خانم‌های بدحجاب را در مراسمات و برنامه‌های ارزشی پوشش می‌دهند نشانه استاندارد دوگانه این رسانه‌ها نیست، بلکه می‌خواهند به امثال تو بفهمانند که این خانم‌های بدحجاب که مدام شما آنان را به خاطر بدحجابیشان ضد دین و نظام جلوه می‌دهید و به نفع خودتان مصادره می‌کنید، اصلاً هم طرف شما نیستند و اتفاقاً طرف دین و نظامشان هستند...

بیرق فرهنگی حجاب

حجاب صرفاً یک پوشش در کالبد لباس نیست لذا با سایر پوشش‌ها اساساً قابل مقایسه نمی‌باشد، چون حجاب دارای یک فلسفه غنی مبتنی بر یک مکتب اندیشه‌ای متعالیه است.
امروزه حقیقتاً حجاب به مثابه بیرق فرهنگی جامعه اسلامی است که بانوان عفیفه علمدار آن هستند لذا طبیعی است که دشمن تمرکز حملات خود را روی علم و علمدار بگذارد...