۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ترک فعل» ثبت شده است

داد و بیداد مردم و دادستانی شما!

دادستان یا مدعی العموم باید در صورت جریحه‌دار شدن اذهان یا تضییع حقوق عمومی به نیابت از همۀ مردم جهت احقاق حق آنها اقامۀ دعوا ‌کند.

عدم اهتمام جدی برخی دادستان‌ها به انجام وظایف قانونی خود موجب تشویش افکار عمومی، پایمال شدن حقوق مردم و هرج و مرج شده است.

تـرک فعل‌های تنش‌زا..!

مسئولین محترم قضایی! خصوصاً دادستان‌های گرامی، بخش مهمی از طغیان افراد در به هم ریختن امنیت جامعه نتیجۀ ترک فعل‌ شما است!

اگر در برخورد قاطع و قانونی با برخی سیاسیون و سلبریتی‌ها کوتاه بیایید، انقلابیونِ حزب اللهی تکالیفی دارند که هرگز از آنها دست نخواهند کشید!