۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جریان نفاق» ثبت شده است

دو نکته نفاقی...!.

  1. به برخی که پیروزی رئیسی را مرگ اصلاحات و پایان غربگرایی می‌پندارند باید گفت نفاق از بین نمی‌رود فقط از لباسی به لباس دیگر در می‌آید.
  2. در دوران غلبه گفتمان انقلابی بر کشور بیشتر شاهد ریش و تسبیح و انگشتر خواهیم بود چون منافقین حزب باد تشریف دارند و دنبال منافعند.

هوشیار باشیم؛ الغریق یتشبث بکل حشیش

در این 40 سال، جریان نفاق(کارگزاران، اصلاحات، اعتدال، برخی اصولگرایان) هرگز تا به این اندازه ضعیف نشده بود.

این جریان به شدت احساس خطر کرده لذا به هر کاری دست خواهد زد تا در قدرت بماند و به زیست انگل‌وار خود در بدنه نظام اسلامی ادامه دهد.

لندن؛ وجه اشتراکی برای رفسنجانی‌ها و شیرازی‌ها

در طول تاریخ بسیار بوده اند کسانی که از امام جلو افتاده و در اصطلاح کاسه ی داغ تر از آش شده اند و یا اینکه از امام آن قدر عقب مانده اند که به گمراهی کشیده شده اند ، و این جریان در حال تکرار همواره به خاطر جهل و عناد نسبت به حقایق و ارزش ها و مصالح بوده است ، در جایی که بقای خود اشخاص مقدم می شود بر بقای ارزش ها و تعامل فدای خودکامگی می شود افراط و تفریط همانند دو لبه قیچی عمل می کنند ، اگر چه در ظاهر با هم به ستیز می پردازند اما این حقیقت است که میان لبه های آن سلاخی می شود .